Publication detail

Technické normy, typografie a matematický text

POLCEROVÁ, M.

Original Title

Technické normy, typografie a matematický text

Czech Title

Technické normy, typografie a matematický text

Language

cs

Original Abstract

Technické normy a technická normalizace; jejich historie a současný stav. Typografie a počítačová typografie; obecná pravidla sazby. Názory odborníků i neodborníků na vzhled dokumentů, používaný textový editor, dodržování technické normy ČSN ISO 31-11 a typografických pravidel. Jak má psát matematický text student vysoké školy?

Czech abstract

Technické normy a technická normalizace; jejich historie a současný stav. Typografie a počítačová typografie; obecná pravidla sazby. Názory odborníků i neodborníků na vzhled dokumentů, používaný textový editor, dodržování technické normy ČSN ISO 31-11 a typografických pravidel. Jak má psát matematický text student vysoké školy?

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT13151,
 author="Marie {Polcerová}",
 title="Technické normy, typografie a matematický text",
 annote="Technické normy a technická normalizace; jejich historie a současný stav. Typografie a počítačová typografie; obecná pravidla sazby. Názory odborníků i neodborníků na vzhled dokumentů, používaný textový editor, dodržování technické normy ČSN ISO 31-11 a typografických pravidel. Jak má psát matematický text student vysoké školy?",
 address="VŠB - technická univerzita",
 booktitle="Sborník z 13. semináře Moderní matematické metody v inženýrství",
 chapter="13151",
 edition="13",
 howpublished="print",
 institution="VŠB - technická univerzita",
 journal="Nezařazené články",
 year="2004",
 month="december",
 pages="175--179",
 publisher="VŠB - technická univerzita",
 type="conference paper"
}