Publication detail

Podnikání a management v kontextu 21. století

BUMBEROVÁ, V. KORÁB, V. NOVÁKOVÁ, M. ŠAUEROVÁ, K. SEMANČIKOVÁ, K. MEDVEĎOVÁ, K. WALTER, A. JELEN, R. KAPUSTA, V. ŠALOMOUNOVÁ, A.

Original Title

Podnikání a management v kontextu 21. století

Czech Title

Podnikání a management v kontextu 21. století

Language

cs

Original Abstract

Pro zkoumání prostředí podniků byly uplatněny metody sběru sekundárních i primárních dat. V rámci výzkumných snah studia měnícího se prostředí podniků byly využity metody dokumentární analýzy, archivní výzkum sekundárních dat, tak i metody primárního šetření.

Czech abstract

Pro zkoumání prostředí podniků byly uplatněny metody sběru sekundárních i primárních dat. V rámci výzkumných snah studia měnícího se prostředí podniků byly využity metody dokumentární analýzy, archivní výzkum sekundárních dat, tak i metody primárního šetření.

Documents

BibTex


@book{BUT131470,
 author="Veronika {Bumberová} and Vojtěch {Koráb} and Monika {Nováková} and Kateřina {Čibenková} and Karolína {Semančiková} and Klára {Medveďová} and Adam {Walter} and Radek {Jelen} and Vladimír {Kapusta} and Andrea {Šalomounová}",
 title="Podnikání a management v kontextu 21. století",
 annote="Pro zkoumání prostředí podniků byly uplatněny metody sběru sekundárních i primárních dat. V rámci výzkumných snah studia měnícího se prostředí podniků byly využity metody dokumentární analýzy, archivní výzkum sekundárních dat, tak i metody primárního šetření.",
 address="Akademické nakladatelství CERM",
 booktitle="Podnikání a management v kontextu 21. století",
 chapter="131470",
 howpublished="print",
 institution="Akademické nakladatelství CERM",
 year="2016",
 month="november",
 publisher="Akademické nakladatelství CERM",
 type="book"
}