Publication detail

Urbanismus na FA VUT v Brně v dobových souvislostech

KOPÁČIK, G. KRISTEK, J. LIČKOVÁ, N.

Original Title

Urbanismus na FA VUT v Brně v dobových souvislostech

Czech Title

Urbanismus na FA VUT v Brně v dobových souvislostech

Language

cs

Original Abstract

Urbanismus je společensko-vědní disciplína, která je výrazně ovlivněna společenskými podmínkami své doby. Urbanistická část specifického výzkumu ke 100. výročí vzdělávání architektů v Brně se proto zabývá nejen historií výuky a výzkumu v oblasti urbanismu, ale také analyzuje aktuální trendy ve vývoji sídel a osídlení a definuje požadavky na průmět soudobých poznatků o urbanismu do výuky. Tyto poznatky budou uplatněny na nově vzniklém fakultním pracovišti - na ústavu urbanismu.

Czech abstract

Urbanismus je společensko-vědní disciplína, která je výrazně ovlivněna společenskými podmínkami své doby. Urbanistická část specifického výzkumu ke 100. výročí vzdělávání architektů v Brně se proto zabývá nejen historií výuky a výzkumu v oblasti urbanismu, ale také analyzuje aktuální trendy ve vývoji sídel a osídlení a definuje požadavky na průmět soudobých poznatků o urbanismu do výuky. Tyto poznatky budou uplatněny na nově vzniklém fakultním pracovišti - na ústavu urbanismu.

Documents

BibTex


@inbook{BUT130530,
 author="Gabriel {Kopáčik} and Jan {Kristek} and Nina {Vlček Ličková}",
 title="Urbanismus na FA VUT v Brně v dobových souvislostech",
 annote="Urbanismus je společensko-vědní disciplína, která je výrazně ovlivněna společenskými podmínkami své doby. Urbanistická část specifického výzkumu ke 100. výročí vzdělávání architektů v Brně se proto zabývá nejen historií výuky a výzkumu v oblasti urbanismu, ale také analyzuje aktuální trendy ve vývoji sídel a osídlení a definuje požadavky na průmět soudobých poznatků o urbanismu do výuky. Tyto poznatky budou uplatněny na nově vzniklém fakultním pracovišti - na ústavu urbanismu.",
 address="Akademické nakladatelství CERM®, s.r.o., Purkyňova 95a, 612 00 Brno, www.cerm.cz",
 booktitle="Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výročí vzdělávání na škole architektury v Brně",
 chapter="130530",
 edition="Architektura",
 howpublished="print",
 institution="Akademické nakladatelství CERM®, s.r.o., Purkyňova 95a, 612 00 Brno, www.cerm.cz",
 year="2016",
 month="december",
 pages="34--49",
 publisher="Akademické nakladatelství CERM®, s.r.o., Purkyňova 95a, 612 00 Brno, www.cerm.cz",
 type="book chapter"
}