Product detail

De-identifikace osob v obrazovém signálu na základě primárních a sekundárních biometrických i nebiometrických znaků

PŘINOSIL, J.

Product type

software

Abstract

Jedná se o software pro zpracování obrazů, který automaticky modifikuje vstupní obrazový signál tak, aby zamezil zpětné identifikaci osob vyskytujících se v dané scéně. Použitý modifikační algoritmus zachovává vysokou kvalitu vstupního obrazu s možností částečné zpětné rekonstrukce původních biometrických znaků. Modifikovanými znaky jsou obraz tváře (primární biometrický znak), barva vlasů (sekundární biometrický znak) a barva oblečení (ne-biometrický znak).

Keywords

De-identifikace osob, zpracování obrazu, primární a sekundární biometrické znaky, ne-biometrické znaky

Create date

15.11.2016

Location

Vysoké učení technické v Brně FEKT, UTKO Technická 3082/12 616 00 Brno

www