Publication detail

Analýza atypického průvalu při radiálním plynulém lití bramy v pásmu rovnání

Original Title

Analýza atypického průvalu při radiálním plynulém lití bramy v pásmu rovnání

Czech Title

Analýza atypického průvalu při radiálním plynulém lití bramy v pásmu rovnání

Language

cs

Original Abstract

Byl aplikován originální numerický model nestacionárního teplotního pole plynule lité ocelové bramy o různém chemickém složení. V případě, že obě tavby oceli A a B následují těsně po sobě, dojde v určitém místě sekundárního chlazení ke kritickému stavu licího stroje (ZPO) tzv. průvalu. Rozhodujícím faktorem jeho vzniku je zřejmě rozdílné chemické složení obou taveb a jejich smísení. Proto model simuloval teplotní historii každého bodu příčného řezu ocelovou bramou během jejího pohybu celým ZPO odděleně pro ocel A a B a pro jejich A+B (s průměrným chemických složením). Výpočet teplotního pole se zaměřil především na část bramy před místem průvalu a v jeho okolí. Výsledky výpočtu byly srovnány graficky vykreslením teplot v charakteristických bodech bramy, vykreslením izoterem v kritickém příčném řezu procházejícím místem průvalu včetně izolikvidy a izosolidy, vykreslením izoterem v podélných řezech v různé hloubce pod povrchem bramy a vykreslením nárůstu tloušťky ztuhlé kůry. Rozměrovou analýzou byla podle π teorému odvozena kritéria podobnosti. Byla sestavena tabulka technologických, geometrických a termofyzikálních rozměrových veličin do těchto kritérií včetně těch, které se získaly výpočtem a které charakterizují obě kvality oceli A a B a průběh jejich plynulého lití. Tato aplikace teorie fyzikální podobnosti jednoznačně prokázala výrazně zvýšený sklon oceli B k průvalu ve srovnání s ocelí A.

Czech abstract

Byl aplikován originální numerický model nestacionárního teplotního pole plynule lité ocelové bramy o různém chemickém složení. V případě, že obě tavby oceli A a B následují těsně po sobě, dojde v určitém místě sekundárního chlazení ke kritickému stavu licího stroje (ZPO) tzv. průvalu. Rozhodujícím faktorem jeho vzniku je zřejmě rozdílné chemické složení obou taveb a jejich smísení. Proto model simuloval teplotní historii každého bodu příčného řezu ocelovou bramou během jejího pohybu celým ZPO odděleně pro ocel A a B a pro jejich A+B (s průměrným chemických složením). Výpočet teplotního pole se zaměřil především na část bramy před místem průvalu a v jeho okolí. Výsledky výpočtu byly srovnány graficky vykreslením teplot v charakteristických bodech bramy, vykreslením izoterem v kritickém příčném řezu procházejícím místem průvalu včetně izolikvidy a izosolidy, vykreslením izoterem v podélných řezech v různé hloubce pod povrchem bramy a vykreslením nárůstu tloušťky ztuhlé kůry. Rozměrovou analýzou byla podle π teorému odvozena kritéria podobnosti. Byla sestavena tabulka technologických, geometrických a termofyzikálních rozměrových veličin do těchto kritérií včetně těch, které se získaly výpočtem a které charakterizují obě kvality oceli A a B a průběh jejich plynulého lití. Tato aplikace teorie fyzikální podobnosti jednoznačně prokázala výrazně zvýšený sklon oceli B k průvalu ve srovnání s ocelí A.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT129504,
  author="František {Kavička} and Karel {Stránský} and Jana {Dobrovská} and Josef {Štětina} and Tomáš {Mauder}",
  title="Analýza atypického průvalu při radiálním plynulém lití bramy v pásmu rovnání",
  annote="Byl aplikován originální numerický model nestacionárního teplotního pole plynule lité ocelové bramy o různém chemickém složení. V případě, že obě tavby oceli A a B následují těsně po sobě, dojde v určitém místě sekundárního chlazení ke kritickému stavu licího stroje (ZPO) tzv. průvalu. Rozhodujícím faktorem jeho vzniku je zřejmě rozdílné chemické složení obou taveb a jejich smísení. Proto model simuloval teplotní historii každého bodu příčného řezu ocelovou bramou během jejího pohybu celým ZPO odděleně pro ocel A a B a pro jejich A+B (s průměrným chemických složením). Výpočet teplotního pole se zaměřil především na část bramy před místem průvalu a v jeho okolí. Výsledky výpočtu byly srovnány graficky vykreslením teplot v charakteristických bodech bramy, vykreslením izoterem v kritickém příčném řezu procházejícím místem průvalu včetně izolikvidy a izosolidy, vykreslením izoterem v podélných řezech v různé hloubce pod povrchem bramy a vykreslením nárůstu tloušťky ztuhlé kůry. Rozměrovou analýzou byla podle π teorému odvozena kritéria podobnosti. Byla sestavena tabulka technologických, geometrických a termofyzikálních rozměrových veličin do těchto kritérií včetně těch, které se získaly výpočtem a které charakterizují obě kvality oceli A a B a průběh jejich plynulého lití. Tato aplikace teorie fyzikální podobnosti jednoznačně prokázala výrazně zvýšený sklon oceli B k průvalu ve srovnání s ocelí A.",
  booktitle="Sborník přednášek z 53. slévárenských dnů",
  chapter="129504",
  howpublished="print",
  year="2016",
  month="november",
  pages="17--29",
  type="conference paper"
}