Publication detail

Experimental comparison of single- and multi-carrier narrowband Power Line Communication

MLÝNEK, P. SLÁČIK, J.

Original Title

Experimentální porovnání úzkopásmové PLC komunikace postavené na jedné nosné a více nosných frekvencích

Czech Title

Experimentální porovnání úzkopásmové PLC komunikace postavené na jedné nosné a více nosných frekvencích

English Title

Experimental comparison of single- and multi-carrier narrowband Power Line Communication

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

V rámci článku bude popsáno experimentální měření úz-kopásmové PLC komunikace provedené v průmyslovém prostředí. Cílem měření bylo porovnat PLC modemy využí-vající systém s více nosnými (konkrétně systém OFDM) a systém jedné nosné frekvence z hlediska možných komuni-kačních vzdáleností, rychlostí a vlivu rušení. Na závěr článek identifikuje stěžejní otázky z oblasti zavádění PLC komunikace v procesu budování chytrých sítí a zároveň na tyto otázky odpoví.

Czech abstract

V rámci článku bude popsáno experimentální měření úz-kopásmové PLC komunikace provedené v průmyslovém prostředí. Cílem měření bylo porovnat PLC modemy využí-vající systém s více nosnými (konkrétně systém OFDM) a systém jedné nosné frekvence z hlediska možných komuni-kačních vzdáleností, rychlostí a vlivu rušení. Na závěr článek identifikuje stěžejní otázky z oblasti zavádění PLC komunikace v procesu budování chytrých sítí a zároveň na tyto otázky odpoví.

English abstract

The article focuses on experimental comparison of single- and multi-carrier narrowband Power Line Communication in the industry environment. The aim of experimental measurements was comparison of single- and multi-carrier narrowband Power Line Communication from the view-point of possible communication distance, available data rate and impact of noise. Finally, the article identify and analyse the fundamental issues for further development of Smart Grids and Smart Metering.

Keywords

PLC, OFDM, measurement

Released

07.11.2016

Pages from

1

Pages to

6

Pages count

6

BibTex


@article{BUT129411,
 author="Petr {Mlýnek} and Ján {Sláčik}",
 title="Experimentální porovnání úzkopásmové PLC komunikace postavené na jedné nosné a více nosných frekvencích",
 annote="V rámci článku bude popsáno experimentální měření úz-kopásmové PLC komunikace provedené v průmyslovém prostředí. Cílem měření bylo porovnat PLC modemy využí-vající systém s více nosnými (konkrétně systém OFDM) a systém jedné nosné frekvence z hlediska možných komuni-kačních vzdáleností, rychlostí a vlivu rušení. Na závěr článek identifikuje stěžejní otázky z oblasti zavádění PLC komunikace v procesu budování chytrých sítí a zároveň na tyto otázky odpoví.",
 chapter="129411",
 howpublished="online",
 number="5",
 volume="18",
 year="2016",
 month="november",
 pages="1--6",
 type="journal article"
}