Patent detail

Parametrizovatelná slučovací jednotka pro senzorické měření proudu a napětí

HAVRÁNEK, Z. KLUSÁČEK, S. DRÁPELA, J. ŠEVČÍK, B.

Patent type

Utility model

Abstract

Technické řešení se týká parametrizovatelné slučovací jednotky pro senzorické měření proudu a napětí v sítích vysokého napětí, nebo i v sítích jiných napěťových hladin, která zpracovává analogové nebo digitální signály ze snímačů napětí a proudů založených například na impedančních děličích a Rogowského cívkách a digitalizované údaje (okamžité hodnoty měřených proudů a napětí) zpřístupňuje na procesní sběrnici. Tyto informace jsou následně využity v systémech elektronických ochran nebo pro měření kvality elektrické energie. Technické řešení umožňuje zpracovávat měřené informace a přenášet je na delší vzdálenosti (>10 m) bez ovlivňování okolním prostředím. Využití těchto systémů je v moderních rozvodnách elektrické energie a chytrých sítích, které by měly disponovat pokročilým řízením spotřeby a dodávky elektrické energie na vysokém stupni autonomnosti sítě.

Keywords

slučovací jednotka, elektronický senzor proudu, impedanční dělič, Rogowského cívka, sítě vysokého napětí

Patent number

29472

Date of registration

31.05.2016

Owner

ABB s.r.o., Praha 4, CZ Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ

www

Documents