Publication detail

Electronic Elections Based on Group Signatures

MALINA, L. SMRŽ, J. HAJNÝ, J.

Original Title

Electronic Elections Based on Group Signatures

Czech Title

Elektronické volby založené na skupinových podpisech

English Title

Electronic Elections Based on Group Signatures

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

This work deals with electronic elections and votingsystems. The paper presents a secure electronic voting solutionfor small and medium groups of voters.

Czech abstract

Tato práce se zabývá elektronickými volbami a hlasovacími sytémy. Příspěvek prezentuje zabezpečené elektronické hlasovací pro malé a střední skupiny voličů. Navržené řešení je založené na moderní kryptografii a využívá šifrování ElGamal a skupinové podpisy.

English abstract

This work deals with electronic elections and votingsystems. The paper presents a secure electronic voting solutionfor small and medium groups of voters.

Keywords

Cryptography; electronic election; group signature; privacy; security; voting

Released

18.02.2016

Pages from

15

Pages to

21

Pages count

7

BibTex


@article{BUT126754,
 author="Lukáš {Malina} and Jan {Smrž} and Jan {Hajný}",
 title="Electronic Elections Based on Group Signatures",
 annote="This work deals with electronic elections and votingsystems. The paper presents a secure electronic voting solutionfor small and medium groups of voters.",
 chapter="126754",
 doi="10.11601/ijates.v5i1.130",
 howpublished="online",
 number="1",
 volume="5",
 year="2016",
 month="february",
 pages="15--21",
 type="journal article"
}