Publication detail

Acceleration of AES using FPGA

SMÉKAL, D. FROLKA, J. HAJNÝ, J.

Original Title

Akcelerace šifry AES pomocí programovatelných hradlových polí

Czech Title

Akcelerace šifry AES pomocí programovatelných hradlových polí

English Title

Acceleration of AES using FPGA

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá šifrováním na programovatelných hradlových polí FPGA (Field Programmable Gate Array). První část článku je zaměřena na analýzu současného stavu implementací asymetrických a symetrických šifer. V další části je popsán šifrovací algoritmus AES a jeho vlastní implementace pomocí programovacího jazyka VHDL. V poslední části, jsou uvedeny výsledky testování implementovaného algoritmu AES na kartě COMBO-80G, založené na FPGA firmy Xilinx řady Virtex-7.

Czech abstract

Článek se zabývá šifrováním na programovatelných hradlových polí FPGA (Field Programmable Gate Array). První část článku je zaměřena na analýzu současného stavu implementací asymetrických a symetrických šifer. V další části je popsán šifrovací algoritmus AES a jeho vlastní implementace pomocí programovacího jazyka VHDL. V poslední části, jsou uvedeny výsledky testování implementovaného algoritmu AES na kartě COMBO-80G, založené na FPGA firmy Xilinx řady Virtex-7.

English abstract

This article deals with encryption on Field Programmable Gate Array (FPGA). The first part of the article fuses on the analysis of the current state of implementation of asymmetric and symmetric ciphers. The next section describes the encryption algorithm AES and its own implementation using VHDL programming language. In the last part, the test results of our implementation to network card COMBO-80G, based on FPGA Xilinx Virtex-7 are shown.

Keywords

AES, FPGA, VHDL, implementation, encryption, decryption, AddRoundKey, SubBytes, ShiftRows, MixColumns, NetCOPE

Released

30.06.2016

Pages from

76

Pages to

82

Pages count

7

URL

BibTex


@article{BUT126523,
 author="David {Smékal} and Jakub {Frolka} and Jan {Hajný}",
 title="Akcelerace šifry AES pomocí programovatelných hradlových polí",
 annote="Článek se zabývá šifrováním na programovatelných hradlových polí FPGA (Field Programmable Gate Array). První část článku je zaměřena na analýzu současného stavu implementací asymetrických a symetrických šifer. V další části je popsán šifrovací algoritmus AES a jeho vlastní implementace pomocí programovacího jazyka VHDL. V poslední části, jsou uvedeny výsledky testování implementovaného algoritmu AES na kartě COMBO-80G, založené na FPGA firmy Xilinx řady Virtex-7.",
 chapter="126523",
 howpublished="online",
 number="3",
 volume="18",
 year="2016",
 month="june",
 pages="76--82",
 type="journal article"
}