Publication detail

Antioxidační aktivita vybraných odrůd červených a bílých rybízů

Original Title

Antioxidační aktivita vybraných odrůd červených a bílých rybízů

Czech Title

Antioxidační aktivita vybraných odrůd červených a bílých rybízů

Language

cs

Original Abstract

Cílem této práce bylo stanovení celkové antioxidační aktivity vybraných odrůd červených a bílých rybízů a vzájemné porovnání dosažených výsledků. Celková antioxidační aktivita vybraných druhů ovoce byla změřena spektrofotometrickými metodami za využití volných radikálů ABTS•+ a DPPH a byla vyjádřena jako ekvivalent látky Trolox. Celkem bylo proměřeno 12 odrůd červených rybízu a 6 odrůd bílých rybízu. Nejvyšší hodnoty celkové antioxidační aktivity vykazovaly odrůdy červených rybízů ˊRovadaˊ, ˊJesanˊ, ˊJuniferˊ a ˊTatranˊ a bílých rybízů ˊOrionˊ a ˊOlinˊ

Czech abstract

Cílem této práce bylo stanovení celkové antioxidační aktivity vybraných odrůd červených a bílých rybízů a vzájemné porovnání dosažených výsledků. Celková antioxidační aktivita vybraných druhů ovoce byla změřena spektrofotometrickými metodami za využití volných radikálů ABTS•+ a DPPH a byla vyjádřena jako ekvivalent látky Trolox. Celkem bylo proměřeno 12 odrůd červených rybízu a 6 odrůd bílých rybízu. Nejvyšší hodnoty celkové antioxidační aktivity vykazovaly odrůdy červených rybízů ˊRovadaˊ, ˊJesanˊ, ˊJuniferˊ a ˊTatranˊ a bílých rybízů ˊOrionˊ a ˊOlinˊ

BibTex


@article{BUT123956,
  author="Alena {Křenová} and Aleš {Matějíček} and Pavel {Diviš} and Jaromír {Pořízka}",
  title="Antioxidační aktivita vybraných odrůd červených a bílých rybízů",
  annote="Cílem této práce bylo stanovení celkové antioxidační aktivity vybraných odrůd červených a bílých rybízů a vzájemné porovnání dosažených výsledků. Celková antioxidační aktivita vybraných druhů ovoce byla změřena spektrofotometrickými metodami za využití volných radikálů ABTS•+ a DPPH a byla vyjádřena jako ekvivalent látky Trolox. Celkem bylo proměřeno 12 odrůd červených rybízu a 6 odrůd bílých rybízu. Nejvyšší hodnoty celkové antioxidační aktivity vykazovaly odrůdy červených rybízů ˊRovadaˊ, ˊJesanˊ, ˊJuniferˊ a ˊTatranˊ a bílých rybízů ˊOrionˊ a ˊOlinˊ",
  chapter="123956",
  howpublished="print",
  number="24",
  year="2015",
  month="june",
  pages="37--42",
  type="journal article - other"
}