Product detail

Výroba prvků dělících stěn z alkalicky aktivovaného betonu

KALINA, L. BÍLEK, V. KOPLÍK, J. NOVOTNÝ, R. MONČEKOVÁ, M. OPRAVIL, T.

Product type

ověřená technologie

Abstract

Betonové prvek dělící stěny patří k silničním záchytným systémům, které jsou instalovány na krajnici nebo ve středním dělícím pásu pozemní komunikace. Nosný systém svodidla tvoří průběžné ocelové pruty z betonářské oceli BSt 500, které jsou přivařeny na ocelové zámky umístěné na koncích svodidla. Svodidlo je vyrobeno s použitím alkalicky aktivovaného betonu na bázi vysokopecní strusky a vysokoteplotního popílku.

Keywords

dělící stěna, alkalická aktivace, vysokoteplotní popílek, vysokopecní struska

Create date

28.03.2016

Location

ŽPSV a.s., závod Uherský Ostroh Veselská 911 Uherský Ostroh, 68724

Documents