Product detail

Modul segmentového uzávěru

MALÁŠEK, J.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Regulační segmentový uzávěr toku vzduchu ventilačního potrubí - tento uzávěr rotuje v ose potrubí a míra uzavření potrubí závisí na otáčkách rotace v důsledku odstředivých a tíhových sil dvou závaží.

Keywords

Segmentový uzávěr, regulace, tok vzduchu, potrubí, ventilace.

Create date

20.06.2015

Location

Brno, Kolejní 4, místnost E530.

Documents