Product detail

Nízkonapěťový nízkopříkonový fraktální filtr

KHATEB, F. KUBÁNEK, D.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Nový nízkonapěťový nízkopříkonový fraktální filtr s použitím zesilovače typu DDA (differential difference amplifier), jehož CMOS struktura využívá novou techniku BD-QFG (bulk-driven quasi-floating-gate). Obvod je vhodný obzvlášť pro biomedicínské aplikace.

Keywords

Bulk-driven quasi-floating-gate MOS

Create date

01.02.2016

Location

Funkční vzorek je umístěn na pracovišti řešitele - 6.29, Technická 10, Brno

www

Documents