Publication detail

Praktické aplikace aktuální hodnoty potenciálu na geoidu po jejím projednání na 26. valném zasedání IUGG

Original Title

Praktické aplikace aktuální hodnoty potenciálu na geoidu po jejím projednání na 26. valném zasedání IUGG

Czech Title

Praktické aplikace aktuální hodnoty potenciálu na geoidu po jejím projednání na 26. valném zasedání IUGG

Language

cs

Original Abstract

Po přijetí konkrétní hodnoty potenciálu na geoiduW0 = 62 636 856.0 m2.s-2 (IERS Standards, 2010, 2008) nebo aktualizované zaokrouhlené hodnoty W0 = 62 636 854.0 m2.s-2 (GGOS Working Group on Vertical Datum Standardisation) lze zahájit praktické aplikace této veliˇciny. První a hlavní aplikací by mělo být využití W0 o připojení lokálních výškových systém°u (LVS) k novému Světovému výškovému systému (WHS). Uvedené aktivity pˇredpokládají vývoj výškových posunů LVS zi W0i daných LVS a pˇrijaté hodnoty W0. Následně mohou uživatelé výškového systému pracovat bud’ s nadmořskými výškami v původním výškovém systému bo ve WHS. I nadále by měla být zachována schopnost testovat přesnost geopotenciálních modelů pomocí naší technologie s využitím GPS/nivelace a přijaté hodnoty . Další využití nově přijaté hodoty lze předpokládat v oblasti gravimetrie, fyzikální geodézie, astronomie a dalších oborech. Proces výzkumu veličiny W0 by l pokračovat nejen v oblasti geodetických aplikacích ale i nadále v oblasti studia růstu hladin oceánů.

Czech abstract

Po přijetí konkrétní hodnoty potenciálu na geoiduW0 = 62 636 856.0 m2.s-2 (IERS Standards, 2010, 2008) nebo aktualizované zaokrouhlené hodnoty W0 = 62 636 854.0 m2.s-2 (GGOS Working Group on Vertical Datum Standardisation) lze zahájit praktické aplikace této veliˇciny. První a hlavní aplikací by mělo být využití W0 o připojení lokálních výškových systém°u (LVS) k novému Světovému výškovému systému (WHS). Uvedené aktivity pˇredpokládají vývoj výškových posunů LVS zi W0i daných LVS a pˇrijaté hodnoty W0. Následně mohou uživatelé výškového systému pracovat bud’ s nadmořskými výškami v původním výškovém systému bo ve WHS. I nadále by měla být zachována schopnost testovat přesnost geopotenciálních modelů pomocí naší technologie s využitím GPS/nivelace a přijaté hodnoty . Další využití nově přijaté hodoty lze předpokládat v oblasti gravimetrie, fyzikální geodézie, astronomie a dalších oborech. Proces výzkumu veličiny W0 by l pokračovat nejen v oblasti geodetických aplikacích ale i nadále v oblasti studia růstu hladin oceánů.

BibTex


@misc{BUT121169,
 author="Viliam {Vatrt} and Radovan {Machotka} and Josef {Jurčík} and Michal {Buday}",
 title="Praktické aplikace aktuální hodnoty potenciálu na geoidu po jejím projednání na 26. valném zasedání IUGG",
 annote="Po přijetí konkrétní hodnoty potenciálu na geoiduW0 = 62 636 856.0 m2.s-2 (IERS Standards, 2010, 2008) nebo aktualizované zaokrouhlené hodnoty W0 = 62 636 854.0 m2.s-2 (GGOS Working Group on Vertical Datum Standardisation) lze zahájit praktické aplikace této veliˇciny. První a hlavní aplikací by mělo být využití W0 o připojení lokálních výškových systém°u (LVS) k novému Světovému výškovému systému (WHS). Uvedené aktivity pˇredpokládají vývoj výškových posunů LVS zi W0i daných LVS a pˇrijaté hodnoty W0. Následně mohou uživatelé výškového systému pracovat bud’ s nadmořskými výškami v původním výškovém systému bo ve WHS. I nadále by měla být zachována schopnost testovat přesnost geopotenciálních modelů pomocí naší technologie s využitím GPS/nivelace a přijaté hodnoty . Další využití nově přijaté hodoty lze předpokládat v oblasti gravimetrie, fyzikální geodézie, astronomie a dalších oborech. Proces výzkumu veličiny W0 by l pokračovat nejen v oblasti geodetických aplikacích ale i nadále v oblasti studia růstu hladin oceánů.",
 address="Slovenská technická univerzita, Bratislava, SR",
 chapter="121169",
 howpublished="online",
 institution="Slovenská technická univerzita, Bratislava, SR",
 year="2015",
 month="october",
 pages="26--26",
 publisher="Slovenská technická univerzita, Bratislava, SR",
 type="abstract"
}