Publication detail

Optimalizace objemové hmotnosti polyesterové izolační desky v závislosti na součiniteli tepelné vodivosti

ČERMÁK, J. ŠŤASTNÍK, S.

Original Title

Optimalizace objemové hmotnosti polyesterové izolační desky v závislosti na součiniteli tepelné vodivosti

Czech Title

Optimalizace objemové hmotnosti polyesterové izolační desky v závislosti na součiniteli tepelné vodivosti

Language

cs

Original Abstract

V tomto článku je popsána výroba izolačních rohoží z odpadního polyesteru pomocí bikomponentních vláken. Při výrobě je možné nastavit požadovanou objemovou hmotnost vyrobené izolační rohože dávkováním suroviny a jejím stlačením. Právě objemová hmotnost je jedním z důležitých faktorů, které ovlivňují hodnotu součinitele tepelné vodivosti izolační rohože. Závislost hodnoty součinitele tepelné vodivosti na objemové hmotnosti rohože je popsána v experimentální části článku.

Czech abstract

V tomto článku je popsána výroba izolačních rohoží z odpadního polyesteru pomocí bikomponentních vláken. Při výrobě je možné nastavit požadovanou objemovou hmotnost vyrobené izolační rohože dávkováním suroviny a jejím stlačením. Právě objemová hmotnost je jedním z důležitých faktorů, které ovlivňují hodnotu součinitele tepelné vodivosti izolační rohože. Závislost hodnoty součinitele tepelné vodivosti na objemové hmotnosti rohože je popsána v experimentální části článku.

Documents

BibTex


@article{BUT119679,
 author="Jan {Čermák} and Stanislav {Šťastník}",
 title="Optimalizace objemové hmotnosti polyesterové izolační desky v závislosti na součiniteli tepelné vodivosti",
 annote="V tomto článku je popsána výroba izolačních rohoží z odpadního polyesteru pomocí bikomponentních vláken. Při výrobě je možné nastavit požadovanou objemovou hmotnost vyrobené izolační rohože dávkováním suroviny a jejím stlačením. Právě objemová hmotnost je jedním z důležitých faktorů, které ovlivňují hodnotu součinitele tepelné vodivosti izolační rohože. Závislost hodnoty součinitele tepelné vodivosti na objemové hmotnosti rohože je popsána v experimentální části článku.",
 address="Scientific Journals",
 chapter="119679",
 howpublished="online",
 institution="Scientific Journals",
 number="2",
 year="2015",
 month="december",
 pages="20--25",
 publisher="Scientific Journals",
 type="journal article - other"
}