Publication detail

Linear function blocks following recent trends in analog circuit design

HERENCSÁR, N.

Original Title

Linear function blocks following recent trends in analog circuit design

Czech Title

Lineární funkční bloky sledující aktuální trendy v návrhu analogových obvodů

English Title

Linear function blocks following recent trends in analog circuit design

Type

habilitation thesis principal points

Language

en

Original Abstract

By following the most recent trend and progress in analog signal processing, this habilitation thesis deals with the latest developments in areas such as single-ended and fully-differential first-order all-pass filter design working in voltage-, current-, mixed-, or dual-mode, quadrature or multiphase oscillators, second- or higher-order frequency filters, and passive component emulator circuits such as grounded voltage controlled resistor, lossy/lossless floating/grounded inductance simulators, floating frequency dependent negative resistor, or floating capacitance multipliers. The behavior of the proposed circuits has been verified by SPICE simulations and in selected cases also by experimental measurements. The thesis consists of 38 author's selected and previously published original scientific and research papers. All presented works were done at Department of Telecommunications, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Brno University of Technology in last 5 years (2011-2015). Some of the papers have been partially done in close collaboration with highly recognized colleagues from abroad. The papers reprints are included in exact layout of fullpaper versions at the end of the thesis. All the papers were previously reviewed for the international journals and international conferences proceeding publishing.

Czech abstract

Sledováním nejnovějších trendů v oblasti analogového zpracování signálů tato habilitační práce pojednává o aktuálním vývoji v dílčích oborech jako jsou nediferenční a diferenční fázovací články prvního řádu pracující v napěťovém, proudovém, smíšeném nebo duálním režimu, kvadraturní či vícefázové oscilátory, kmitočtové filtry druhého nebo vyššího řádu a emulátory pasivních komponentů jako uzemněný napětím řízený rezistor, ztrátové/bezeztrátové plovoucí/uzemněné simulátory induktoru, plovoucí kmitočtově závislý negativní rezistor nebo plovoucí násobiče kapacity. Chování navržených obvodů bylo ověřeno simulací v prostředí SPICE a ve vybraných případech také experimentálním měřením. Práce je sestavena z celkem 38 vybraných a již dříve publikovaných autorových původních vědeckých článků. Všechny uvedené práce byly realizovány na Ústavu telekomunikací Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně v uplynulých 5 letech (2011--2015). Některé práce byly částečně vytvořeny ve spolupráci s vysoce uznávanými kolegy ze zahraničí. Vybrané články jsou v originálu habilitační práce vloženy v takové formě, jak byly dříve publikovány. Všechny články byly podrobeny recenznímu řízení před jejich publikováním v odborných časopisech nebo sbornících mezinárodních konferencí.

English abstract

By following the most recent trend and progress in analog signal processing, this habilitation thesis deals with the latest developments in areas such as single-ended and fully-differential first-order all-pass filter design working in voltage-, current-, mixed-, or dual-mode, quadrature or multiphase oscillators, second- or higher-order frequency filters, and passive component emulator circuits such as grounded voltage controlled resistor, lossy/lossless floating/grounded inductance simulators, floating frequency dependent negative resistor, or floating capacitance multipliers. The behavior of the proposed circuits has been verified by SPICE simulations and in selected cases also by experimental measurements. The thesis consists of 38 author's selected and previously published original scientific and research papers. All presented works were done at Department of Telecommunications, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Brno University of Technology in last 5 years (2011-2015). Some of the papers have been partially done in close collaboration with highly recognized colleagues from abroad. The papers reprints are included in exact layout of fullpaper versions at the end of the thesis. All the papers were previously reviewed for the international journals and international conferences proceeding publishing.

Keywords

Analog signal processing, current-mode, voltage-mode, transadmittance-mode, transresistance-mode, mixed-mode, frequency filter, multifunction filter, universal filter, frequency-agile filter, first-order all-pass filter, higher-order filter, single-ended filter, fully-differential filter, KHN-equivalent, inductance simulator, capacitance multiplier, voltage controlled resistor, frequency dependent negative resistor, quadrature oscillator, multiphase oscillator.

Released

21.10.2015

Publisher

VUTIUM

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

32

Pages count

32

URL

Full text in the Digital Library

BibTex


@misc{BUT117501,
 author="Norbert {Herencsár}",
 title="Linear function blocks following recent trends in analog circuit design",
 annote="By following the most recent trend and progress in analog signal processing, this habilitation thesis deals with the latest developments in areas such as single-ended and fully-differential first-order all-pass filter design working in voltage-, current-, mixed-, or dual-mode, quadrature or multiphase oscillators, second- or higher-order frequency filters, and passive component emulator circuits such as grounded voltage controlled resistor, lossy/lossless floating/grounded inductance simulators, floating frequency dependent negative resistor, or floating capacitance multipliers. The behavior of the proposed circuits has been verified by SPICE simulations and in selected cases also by experimental measurements. The thesis consists of 38 author's selected and previously published original scientific and research papers. All presented works were done at Department of Telecommunications, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Brno University of Technology in last 5 years (2011-2015). Some of the papers have been partially done in close collaboration with highly recognized colleagues from abroad. The papers reprints are included in exact layout of fullpaper versions at the end of the thesis. All the papers were previously reviewed for the international journals and international conferences proceeding publishing.",
 address="VUTIUM",
 chapter="117501",
 institution="VUTIUM",
 year="2015",
 month="october",
 pages="1--32",
 publisher="VUTIUM",
 type="habilitation thesis principal points"
}