Publication detail

Stanovení součinitele tření hlavic a jamek TEP kyčle

Original Title

Stanovení součinitele tření hlavic a jamek TEP kyčle

Czech Title

Stanovení součinitele tření hlavic a jamek TEP kyčle

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá stanovením základních tribologických charakteristik u klinicky používaných implantátů kyčelního kloubu za pseudoreálných podmínek. V předkládané studii byly testovány umělé kloubní náhrady výrobců Zimmer a B. Braun o nominálních průměrech 28 a 36 mm. Výsledky jednoznačně ukazují na to, že součinitel tření a třecí moment jsou mnohem více ovlivněny zvoleným biomateriálem nežli velikostí kloubního páru. Variabilita ve všech sledovaných veličinách byla relativně nízká. Testované páry v tomto ohledu vyhovovaly nárokům kladeným na TEP kyčle.

Czech abstract

Článek se zabývá stanovením základních tribologických charakteristik u klinicky používaných implantátů kyčelního kloubu za pseudoreálných podmínek. V předkládané studii byly testovány umělé kloubní náhrady výrobců Zimmer a B. Braun o nominálních průměrech 28 a 36 mm. Výsledky jednoznačně ukazují na to, že součinitel tření a třecí moment jsou mnohem více ovlivněny zvoleným biomateriálem nežli velikostí kloubního páru. Variabilita ve všech sledovaných veličinách byla relativně nízká. Testované páry v tomto ohledu vyhovovaly nárokům kladeným na TEP kyčle.

BibTex


@article{BUT117176,
 author="Martin {Vrbka} and David {Nečas} and Jan {Bartošík} and Martin {Hartl} and Ivan {Křupka} and Jiří {Gallo}",
 title="Stanovení součinitele tření hlavic a jamek TEP kyčle",
 annote="Článek se zabývá stanovením základních tribologických charakteristik u klinicky používaných implantátů kyčelního kloubu za pseudoreálných podmínek. V předkládané studii byly testovány umělé kloubní
náhrady výrobců Zimmer a B. Braun o nominálních průměrech 28 a 36 mm. Výsledky jednoznačně ukazují na to,
že součinitel tření a třecí moment jsou mnohem více ovlivněny zvoleným biomateriálem nežli velikostí kloubního páru. Variabilita ve všech sledovaných veličinách byla relativně nízká. Testované páry v tomto ohledu vyhovovaly nárokům kladeným na TEP kyčle.",
 address="Česká společnost pro ortopedii a traumatologii, Galén, spol. s r.o.",
 chapter="117176",
 howpublished="print",
 institution="Česká společnost pro ortopedii a traumatologii, Galén, spol. s r.o.",
 number="5",
 volume="82",
 year="2015",
 month="october",
 pages="341--347",
 publisher="Česká společnost pro ortopedii a traumatologii, Galén, spol. s r.o.",
 type="journal article - other"
}