Publication detail

Výzvy k transformaci: Česká sakrální architektura v první polovině dvacátého století.

Original Title

Výzvy k transformaci: Česká sakrální architektura v první polovině dvacátého století.

Czech Title

Výzvy k transformaci: Česká sakrální architektura v první polovině dvacátého století.

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek bilancuje změny v oboru sakrální architektury v 1. polovině 20. století. Tyto změny byly vyvolány dvěma skupinami vlivů: jednak obecným vývojem oboru architektury projevujícím se architektonickým funkcionalismem, jednak společenskými změnami měnícími význam náboženství v životě společnosti. Tyto vlivy způsobily stylovou rozdrobenost oboru sakrální architektury přetrvávající do současnosti.

Czech abstract

Příspěvek bilancuje změny v oboru sakrální architektury v 1. polovině 20. století. Tyto změny byly vyvolány dvěma skupinami vlivů: jednak obecným vývojem oboru architektury projevujícím se architektonickým funkcionalismem, jednak společenskými změnami měnícími význam náboženství v životě společnosti. Tyto vlivy způsobily stylovou rozdrobenost oboru sakrální architektury přetrvávající do současnosti.

BibTex


@inproceedings{BUT116955,
 author="Jan {Obrtlík}",
 title="Výzvy k transformaci: Česká sakrální architektura v první polovině dvacátého století.",
 annote="Příspěvek bilancuje změny v oboru sakrální architektury v 1. polovině 20. století. Tyto změny byly vyvolány dvěma skupinami vlivů: jednak obecným vývojem oboru architektury projevujícím se architektonickým funkcionalismem, jednak společenskými změnami měnícími význam náboženství v životě společnosti. Tyto vlivy způsobily stylovou rozdrobenost oboru sakrální architektury přetrvávající do současnosti.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury",
 booktitle="Sborník příspěvků PhD Workshop 2015",
 chapter="116955",
 doi="10.13164/PHD.FA2015.15",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury",
 year="2015",
 month="july",
 pages="64--67",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury",
 type="conference paper"
}