Publication detail

Charakterization of Acoustic Emission Signal for Cluster Analysis

BLAŽEK, P.

Original Title

Charakterizace signálů akustické emise pro shlukovou analýzu

Czech Title

Charakterizace signálů akustické emise pro shlukovou analýzu

English Title

Charakterization of Acoustic Emission Signal for Cluster Analysis

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Tato práce popisuje použití vlnkové transformace pro charakterizaci signálů akustické emise ve shlukové analýze. Akustická emise, jež patří mezi pasivní nedestruktivní me- tody, nabízí obrovský potenciál díky své možnosti kvantizačního vyhodnocování, jako je lokalizace a charakterizace emisních zdrojů, tj. různých nehomogenit v materiálu. V této práci jsem se zejména zaměřil na parametry získané ze spojité vlnkové transformace a otestoval je na základě dat získaných pomocí dvou umělých zdrojů AE (lom tuhou a laserový puls)

Czech abstract

Tato práce popisuje použití vlnkové transformace pro charakterizaci signálů akustické emise ve shlukové analýze. Akustická emise, jež patří mezi pasivní nedestruktivní me- tody, nabízí obrovský potenciál díky své možnosti kvantizačního vyhodnocování, jako je lokalizace a charakterizace emisních zdrojů, tj. různých nehomogenit v materiálu. V této práci jsem se zejména zaměřil na parametry získané ze spojité vlnkové transformace a otestoval je na základě dat získaných pomocí dvou umělých zdrojů AE (lom tuhou a laserový puls)

English abstract

This work describes the use of wavelet transform for characterization of acoustic emis- sion signals in cluster analysis. Acoustic emission, which are among the passive non- destructive methods, offering a huge potential due to quantization evaluating their op- tions, such as localization and characterization of emission sources, it is different inho- mogeneities in the material. In this work I focused especially on the parameters obtained from the continuous wavelet transform and tested on the basis of data obtained using of two artificial AE sources (breakage of graphite and laser pulse)

Keywords

acoustic emission, cluster analysis, signal features, wavelet transform

RIV year

2013

Released

25.04.2013

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Location

Brno

ISBN

978-80-214-4693-9

Book

STUDENT EEICT 2013 Proceedings of the 19th Conference Volume 1

Edition number

první

Pages from

80

Pages to

83

Pages count

3

URL

BibTex


@inproceedings{BUT115926,
 author="Petr {Blažek}",
 title="Charakterizace signálů akustické emise pro shlukovou analýzu",
 annote="Tato práce popisuje použití vlnkové transformace pro charakterizaci signálů akustické
emise ve shlukové analýze. Akustická emise, jež patří mezi pasivní nedestruktivní me-
tody, nabízí obrovský potenciál díky své možnosti kvantizačního vyhodnocování, jako je
lokalizace a charakterizace emisních zdrojů, tj. různých nehomogenit v materiálu. V této
práci jsem se zejména zaměřil na parametry získané ze spojité vlnkové transformace a
otestoval je na základě dat získaných pomocí dvou umělých zdrojů AE (lom tuhou a
laserový puls)",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií",
 booktitle="STUDENT EEICT 2013 Proceedings of the 19th Conference Volume 1",
 chapter="115926",
 howpublished="online",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií",
 year="2013",
 month="april",
 pages="80--83",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií",
 type="conference paper"
}