Publication detail

Tor anonymity network

BURDA, K.

Original Title

Anonymizační síť Tor

Czech Title

Anonymizační síť Tor

English Title

Tor anonymity network

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

Anonymizační sítě slouží ke skrytí identity stanic, které navzájem komunikují prostřednictvím internetu. Uvedená problematika je v současné době velmi aktuální a široce diskutovaná. Účelem tohoto přehledového článku je na příkladu sítě Tor seznámit odbornou komunitu s problematikou anonymizačních sítí podrobněji. V článku jsou popsány základní pojmy a anonymizační techniky. Rovněž jsou v něm do hloubky vysvětleny principy i algoritmy fungování sítě Tor. Velká pozornost je věnována přenosovému protokolu Tor i použitým kryptografickým technikám. Na závěr článku jsou diskutovány otázky bezpečnosti sítě Tor.

Czech abstract

Anonymizační sítě slouží ke skrytí identity stanic, které navzájem komunikují prostřednictvím internetu. Uvedená problematika je v současné době velmi aktuální a široce diskutovaná. Účelem tohoto přehledového článku je na příkladu sítě Tor seznámit odbornou komunitu s problematikou anonymizačních sítí podrobněji. V článku jsou popsány základní pojmy a anonymizační techniky. Rovněž jsou v něm do hloubky vysvětleny principy i algoritmy fungování sítě Tor. Velká pozornost je věnována přenosovému protokolu Tor i použitým kryptografickým technikám. Na závěr článku jsou diskutovány otázky bezpečnosti sítě Tor.

English abstract

Anonymity networks serve to hide station’s identities, which mutually communicate via the Internet. Currently, this theme is very topical and widely discussed. The aim of this survey paper is to inform the expert community about the Tor network in detail. In the paper, basic terms and anonymity techniques are described. Principles and algorithms of the Tor network operation are deeply explained too. Great attention is dedicated to the transport protocol Tor and employed cryptography techniques. In the conclusion of this paper, security issues of the Tor network are discussed.

Keywords

anonymity, anonymity network, Tor

RIV year

2015

Released

20.08.2015

Publisher

International Society for Science and Engineering, o.s.

Location

Brno

Pages from

124

Pages to

135

Pages count

12

URL

BibTex


@article{BUT115636,
 author="Karel {Burda}",
 title="Anonymizační síť Tor",
 annote="Anonymizační sítě slouží ke skrytí identity stanic, které navzájem komunikují prostřednictvím internetu. Uvedená problematika je v současné době velmi aktuální a široce diskutovaná. Účelem tohoto přehledového článku je na příkladu sítě Tor seznámit odbornou komunitu s problematikou anonymizačních sítí podrobněji. V článku jsou popsány základní pojmy a anonymizační techniky. Rovněž jsou v něm do hloubky vysvětleny principy i algoritmy fungování sítě Tor. Velká pozornost je věnována přenosovému protokolu Tor i použitým kryptografickým technikám. Na závěr článku jsou diskutovány otázky bezpečnosti sítě Tor.",
 address="International Society for Science and Engineering, o.s.",
 chapter="115636",
 howpublished="online",
 institution="International Society for Science and Engineering, o.s.",
 number="4",
 volume="17",
 year="2015",
 month="august",
 pages="124--135",
 publisher="International Society for Science and Engineering, o.s.",
 type="journal article"
}