Publication detail

Význam systémů pro plánování výroby při zavádění štíhlé výroby

ŽÁKOVSKÁ, M. MEDONOS, M.

Original Title

Význam systémů pro plánování výroby při zavádění štíhlé výroby

Czech Title

Význam systémů pro plánování výroby při zavádění štíhlé výroby

Language

cs

Original Abstract

Článek uvádí vztah mezi plánovacím procesem ve firmě a iniciativou zavádění štíhlé výroby. Nejdříve jsme vysvětlili princip, kdy zavádění štíhlé výroby je o redukci variability v systému, která vyvolává potřebu vytvářet zásobníky, které váží pracovní kapitál, aniž by generovaly přidanou hodnotu a jsou tak zdrojem neefektivity. Zdůraznili jsme myšlenku, že zavádění štíhlé výroby není bezprostředně o aplikaci specifických nástrojů, ale právě o odstraňování neefektivit způsobených variabilitou. Dále jsme uvedli, že jedním z největších a nejběžnějším zásobníkem ve výrobních firmách je rozpracovaná výroba a popsali jsme tzv. Littlův zákon, který dává do přímé úměry velikost rozpracované výroby a doby výroby. Z tohoto zákona vyplývá, že je pro firmu důležité zabývat se plánovacím procesem, který může výrazně ovlivnit velikost rozpracované výroby. Proto jsme popsali historický vývoj základních přístupů k plánování výroby. V současnosti jsou již u většiny firem standardem ERP systémy. Aktuálním vrcholem v oblasti plánování jsou APS systémy, které jsou nejdokonalejší formou plánování, ale nejsou vhodné pro každou firmu. Při zavádění štíhlé výroby je tedy důležité se hned na začátku zabývat plánovacím procesem. Volba jeho vhodné formy a správné fungování může výrazně podpořit tuto změnu ve firmě a přinést velké přínosy.

Czech abstract

Článek uvádí vztah mezi plánovacím procesem ve firmě a iniciativou zavádění štíhlé výroby. Nejdříve jsme vysvětlili princip, kdy zavádění štíhlé výroby je o redukci variability v systému, která vyvolává potřebu vytvářet zásobníky, které váží pracovní kapitál, aniž by generovaly přidanou hodnotu a jsou tak zdrojem neefektivity. Zdůraznili jsme myšlenku, že zavádění štíhlé výroby není bezprostředně o aplikaci specifických nástrojů, ale právě o odstraňování neefektivit způsobených variabilitou. Dále jsme uvedli, že jedním z největších a nejběžnějším zásobníkem ve výrobních firmách je rozpracovaná výroba a popsali jsme tzv. Littlův zákon, který dává do přímé úměry velikost rozpracované výroby a doby výroby. Z tohoto zákona vyplývá, že je pro firmu důležité zabývat se plánovacím procesem, který může výrazně ovlivnit velikost rozpracované výroby. Proto jsme popsali historický vývoj základních přístupů k plánování výroby. V současnosti jsou již u většiny firem standardem ERP systémy. Aktuálním vrcholem v oblasti plánování jsou APS systémy, které jsou nejdokonalejší formou plánování, ale nejsou vhodné pro každou firmu. Při zavádění štíhlé výroby je tedy důležité se hned na začátku zabývat plánovacím procesem. Volba jeho vhodné formy a správné fungování může výrazně podpořit tuto změnu ve firmě a přinést velké přínosy.

Full text in the Digital Library

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT115557,
 author="Martina {Žákovská} and Michal {Medonos}",
 title="Význam systémů pro plánování výroby při zavádění štíhlé výroby",
 annote="Článek uvádí vztah mezi plánovacím procesem ve firmě a iniciativou zavádění štíhlé výroby. Nejdříve jsme vysvětlili princip, kdy zavádění štíhlé výroby je o redukci variability v systému, která vyvolává potřebu vytvářet zásobníky, které váží pracovní kapitál, aniž by generovaly přidanou hodnotu a jsou tak zdrojem neefektivity.
Zdůraznili jsme myšlenku, že zavádění štíhlé výroby není bezprostředně o aplikaci specifických nástrojů, ale právě o odstraňování neefektivit způsobených variabilitou. Dále jsme uvedli, že jedním z největších a nejběžnějším zásobníkem ve výrobních firmách je rozpracovaná výroba a popsali jsme tzv. Littlův zákon, který dává do přímé úměry velikost rozpracované výroby a doby výroby. Z tohoto zákona vyplývá, že je pro firmu důležité zabývat se plánovacím procesem, který může výrazně ovlivnit velikost rozpracované výroby. Proto jsme popsali historický vývoj základních přístupů k plánování výroby. V současnosti jsou již u většiny firem standardem ERP systémy. Aktuálním vrcholem v oblasti plánování jsou APS systémy, které jsou nejdokonalejší formou plánování, ale nejsou vhodné pro každou firmu. Při zavádění štíhlé výroby je tedy důležité se hned na začátku zabývat plánovacím procesem. Volba jeho vhodné formy a správné fungování může výrazně podpořit tuto změnu ve firmě a přinést velké přínosy.",
 address="© NEXSYS, Ltd., Tolstého 5, 811 06 Bratislava, Slovak republic",
 booktitle="ISeC 2015 PROCEEDINGS",
 chapter="115557",
 howpublished="online",
 institution="© NEXSYS, Ltd., Tolstého 5, 811 06 Bratislava, Slovak republic",
 year="2015",
 month="july",
 pages="285--292",
 publisher="© NEXSYS, Ltd., Tolstého 5, 811 06 Bratislava, Slovak republic",
 type="conference paper"
}