Publication detail

Work life balance a jeho implementace

Reková Eliška

Original Title

Work life balance a jeho implementace

Czech Title

Work life balance a jeho implementace

Language

cs

Original Abstract

Řízení lidských zdrojů řeší problém vysoké fluktuace, nekvalifikované pracovní síly, neschopnost nabídnout vyšší platy atd., což způsobuje vysoké náklady pro společnost, nespokojené zaměstnance a stát platí vysoké sociální dávky pro nezaměstnané. Jedná se o komplexní socio-ekonomické problém a řešením může být systém rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Práce využívá analýzy primárních a sekundárních dat . V práci je také nutné metoda syntézy, indukce a dedukce. Důležitou součástí práce je také srovnání s ostatními zeměmi EU a statistické metody k vyhodnocení závěru. Práce popisuje problematiku rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a poskytuje možnost využití flexibilních forem práce. Článek pojednává o situaci v České republice a upozorňuje na jeho nedostatky.

Czech abstract

Řízení lidských zdrojů řeší problém vysoké fluktuace, nekvalifikované pracovní síly, neschopnost nabídnout vyšší platy atd., což způsobuje vysoké náklady pro společnost, nespokojené zaměstnance a stát platí vysoké sociální dávky pro nezaměstnané. Jedná se o komplexní socio-ekonomické problém a řešením může být systém rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Práce využívá analýzy primárních a sekundárních dat . V práci je také nutné metoda syntézy, indukce a dedukce. Důležitou součástí práce je také srovnání s ostatními zeměmi EU a statistické metody k vyhodnocení závěru. Práce popisuje problematiku rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a poskytuje možnost využití flexibilních forem práce. Článek pojednává o situaci v České republice a upozorňuje na jeho nedostatky.

Documents

BibTex


@misc{BUT115404,
  author="Eliška {Krejčí Reková}",
  title="Work life balance a jeho implementace",
  annote="Řízení lidských zdrojů řeší problém vysoké fluktuace, nekvalifikované pracovní síly, neschopnost nabídnout vyšší platy atd., což způsobuje vysoké náklady pro společnost, nespokojené zaměstnance a stát platí vysoké sociální dávky pro nezaměstnané. Jedná se o komplexní socio-ekonomické problém a řešením může být systém rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.
Práce využívá analýzy primárních a sekundárních dat . V práci je také nutné metoda syntézy, indukce a dedukce. Důležitou součástí práce je také srovnání s ostatními zeměmi EU a statistické metody k vyhodnocení závěru. 
Práce popisuje problematiku rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a poskytuje možnost využití flexibilních forem práce. Článek pojednává o situaci v České republice a upozorňuje na jeho nedostatky.",
  chapter="115404",
  howpublished="online",
  year="2014",
  month="november",
  type="miscellaneous"
}