Publication detail

Effects of system topologies attributes on average consensus algorithm - part I.

KENYERES, M. DANHEL, T. KENYERES, J. ŠKORPIL, V.

Original Title

Effects of system topologies attributes on average consensus algorithm - part I.

Czech Title

Vplyvy vlastností topológií systémov na algoritmus average consensus časť prvá

English Title

Effects of system topologies attributes on average consensus algorithm - part I.

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

In this publication, we focused our attention on examining the effects of the topology on the average consensus algorithm. We examined the number of the necessary iterations for a system to achieve the consensus while altering several parameters: the speed of the algoritm convergence, dispersion and shift of the initial values. In our analysis, we considered networkspokracovanie with the tree, ring, star and mesh topology. At the end, we compared the obtained results.

Czech abstract

V tejto publikácii sme sa zamerali na skúmanie vplyvu systémových topológií na algoritmus average consensus. Analyzovali sme správanie parametru vyjadrujúceho potrebný počet iterácií na to, aby systém dosiahol konsenzus v prípade uskutočnovania zmien parametrov: rýchlosť konvergencie algortimu, rozptyl a posun inicializačných hodnôt. V rámci experimentálnej časti sme analyzovali tieto vplyvy na systémoch s topológiami strom, kruh, hviezda a mriežka. Na záver sme uskutočnili vzájomnú komparáciu získaných výsledkov.

English abstract

In this publication, we focused our attention on examining the effects of the topology on the average consensus algorithm. We examined the number of the necessary iterations for a system to achieve the consensus while altering several parameters: the speed of the algoritm convergence, dispersion and shift of the initial values. In our analysis, we considered networkspokracovanie with the tree, ring, star and mesh topology. At the end, we compared the obtained results.

Keywords

distributed computing; average consensus; ring/star/tree/mesh topologies

RIV year

2015

Released

23.06.2015

Location

Praha

Pages from

1

Pages to

10

Pages count

10

URL

BibTex


@article{BUT115069,
  author="Martin {Kenyeres} and Tomáš {Daňhel} and Jozef {Kenyeres} and Vladislav {Škorpil}",
  title="Effects of system topologies attributes on average consensus algorithm - part I.",
  annote="In this publication, we focused our attention on examining the effects of the topology on the average consensus algorithm. We examined the number of the necessary iterations for a system to achieve the consensus while altering several parameters: the speed of the algoritm convergence, dispersion and shift of the initial values. In our analysis, we considered networkspokracovanie with the tree, ring, star and mesh topology. At the end, we compared the obtained results.",
  chapter="115069",
  number="2",
  volume="2015",
  year="2015",
  month="june",
  pages="1--10",
  type="journal article"
}