Publication detail

Multi Service Proxy: Mobile Web Traffic Entitlement Point in 4G Core Network

UHLÍŘ, D. KOVÁČ, D. HOŠEK, J.

Original Title

Multi Service Proxy: Mobile Web Traffic Entitlement Point in 4G Core Network

Czech Title

Multi Service Proxy: klíčový prvek pro správu webového provozu v páteřní části mobilní 4G sítě

English Title

Multi Service Proxy: Mobile Web Traffic Entitlement Point in 4G Core Network

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

Core part of state-of-the-art mobile networks is composed of several standard elements like GGSN (Gateway General Packet Radio Service Support Node), SGSN (Serving GPRS Support Node), F5 or MSP (Multi Service Proxy). Each node handles network traffic from a slightly different perspective, and with various goals. In this article we will focus only on the MSP, its key features and especially on related security issues. MSP handles all HTTP traffic in the mobile network and therefore it is a suitable point for the implementation of different optimization functions, e.g. to reduce the volume of data generated by YouTube or similar HTTP-based service. This article will introduce basic features and functions of MSP as well as ways of remote access and security mechanisms of this key element in state-of-the-art mobile networks.

Czech abstract

Páteřní mobilní síť je tvořené celou řadou prvků, jako např. GGSN, SGSN, F5 nebo MSP. Každý z nich zpracovává provoz z trochu jiného pohledu a za jiným účelem. V tomto článku se zaměříme pouze na prvek Multi Service Proxy (MSP), jeho klíčové vlastnosti a zejména pak na otázky bezpečnosti. MSP zpracovává veškerý HTTP provoz v mobilní síti a je tak vhodným prvkem pro implementaci různých optimalizačních funkcí, např. pro snížení objemu dat generovaných službou YouTube. V tomto článku budou představeny základní vlastnosti a funkce MSP a také způsoby vzdáleného přístupu a zabezpečení tohoto klíčového prvku mobilních sítí současných a budoucích generací.

English abstract

Core part of state-of-the-art mobile networks is composed of several standard elements like GGSN (Gateway General Packet Radio Service Support Node), SGSN (Serving GPRS Support Node), F5 or MSP (Multi Service Proxy). Each node handles network traffic from a slightly different perspective, and with various goals. In this article we will focus only on the MSP, its key features and especially on related security issues. MSP handles all HTTP traffic in the mobile network and therefore it is a suitable point for the implementation of different optimization functions, e.g. to reduce the volume of data generated by YouTube or similar HTTP-based service. This article will introduce basic features and functions of MSP as well as ways of remote access and security mechanisms of this key element in state-of-the-art mobile networks.

Keywords

4G cellular network, LTE, Mobile traffic, Multi Service Proxy, Security, SSL, Web services

RIV year

2015

Released

20.05.2015

Publisher

International Science and Engineering Society, o.s.

Location

Klíčova 1261/2c, 618 00 Brno, Czech Republic

Pages from

55

Pages to

59

Pages count

5

BibTex


@article{BUT114444,
 author="Dalibor {Uhlíř} and Dominik {Kováč} and Jiří {Hošek}",
 title="Multi Service Proxy: Mobile Web Traffic Entitlement Point in 4G Core Network",
 annote="Core part of state-of-the-art mobile networks is composed of several standard elements like GGSN (Gateway General Packet Radio Service Support Node), SGSN (Serving GPRS Support Node), F5 or MSP (Multi Service Proxy). Each node handles network traffic from a slightly different perspective, and with various goals. In this article we will focus only on the MSP, its key features and especially on related security issues. MSP handles all HTTP traffic in the mobile network and therefore it is a suitable point for the implementation of different optimization functions, e.g. to reduce the volume of data generated by YouTube or similar HTTP-based service. This article will introduce basic features and functions of MSP as well as ways of remote access and security mechanisms of this key element in state-of-the-art mobile networks.",
 address="International Science and Engineering Society, o.s.",
 chapter="114444",
 institution="International Science and Engineering Society, o.s.",
 number="2",
 volume="4",
 year="2015",
 month="may",
 pages="55--59",
 publisher="International Science and Engineering Society, o.s.",
 type="journal article"
}