Product detail

Sklářský dinas DOLL-2

NEVŘIVOVÁ, L. VŠIANSKÝ, D. KOTOUČEK, M. LANG, K.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Funkční vzorek sklářského dinasu DOLL 2 s objemovou hmotností 1930 kg.m-3, zdánlivou pórovitostí 16% a pevností v tlaku 70MPa.

Keywords

sklářský dinas, hutný dinas

Create date

31.12.2014

Location

P-D Refractories CZ a.s. Velké Opatovice, divize 06 Dinaska Svitavy