Product detail

Sklářský dinas DOLL-1

NEVŘIVOVÁ, L. LANG, K. KOTOUČEK, M. VŠIANSKÝ, D.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Funkční vzorek sklářského dinasu DOLL-1, objemová hmotnost 1980 kg.m-3, zdánlivá pórovitost 14% a pevnost v tlaku 100 MPa.

Keywords

sklářský dinas, hutný dinas

Create date

31.12.2014

Location

P-D Refractories CZ a.s. Velké Opatovice, divize 06 Dinaska Svitavy