Publication detail

Hodnocení rizika vnitřní kondenzace ve zdivu z cihelných tvarovek s provedenou výplní dutin

Original Title

Hodnocení rizika vnitřní kondenzace ve zdivu z cihelných tvarovek s provedenou výplní dutin

Czech Title

Hodnocení rizika vnitřní kondenzace ve zdivu z cihelných tvarovek s provedenou výplní dutin

Language

cs

Original Abstract

V souladu s trendem výstavby budov v nízkoenergetickém a pasivním standardu se výrazně zpřísňují požadavky na tepelně izolační schopnosti konstrukcí, tvořících jejich vnější obálku. Splnění těchto požadavků není snadné ani pro výrobce pálené keramiky, u nás velmi oblíbeného materiálu pro svislé obvodové konstrukce. Východiskem se stalo plnění dutin klasických cihelných tvarovek vhodným tepelně izolačními materiály pro potlačení vnitřního proudění, což má za následek zvýšení tepelného odporu tvarovky. Přes nesporná pozitiva má však toto řešení i jistá úskalí. Potenciálním rizikem může být například kondenzace vzdušné vlhkosti uvnitř tvarovky v zimním období a její hromadění v konstrukci. Předkládaný příspěvek se zabývá hodnocením tohoto rizika výpočetním modelováním dvourozměrného teplotního a vlhkostního pole ve zdivu, pro verifikaci získaných hodnot byl následně proveden také experiment na reálné konstrukci, odpovídající materiálově i geometricky teoretickému modelu. Velmi těsnou shodou mezi výpočetním a experimentálním řešením byl při výdrži návrhových okrajových podmínek zimního období prokázán vznik kondenzační zóny, sahající až do oblasti geometrického středu zdiva.

Czech abstract

V souladu s trendem výstavby budov v nízkoenergetickém a pasivním standardu se výrazně zpřísňují požadavky na tepelně izolační schopnosti konstrukcí, tvořících jejich vnější obálku. Splnění těchto požadavků není snadné ani pro výrobce pálené keramiky, u nás velmi oblíbeného materiálu pro svislé obvodové konstrukce. Východiskem se stalo plnění dutin klasických cihelných tvarovek vhodným tepelně izolačními materiály pro potlačení vnitřního proudění, což má za následek zvýšení tepelného odporu tvarovky. Přes nesporná pozitiva má však toto řešení i jistá úskalí. Potenciálním rizikem může být například kondenzace vzdušné vlhkosti uvnitř tvarovky v zimním období a její hromadění v konstrukci. Předkládaný příspěvek se zabývá hodnocením tohoto rizika výpočetním modelováním dvourozměrného teplotního a vlhkostního pole ve zdivu, pro verifikaci získaných hodnot byl následně proveden také experiment na reálné konstrukci, odpovídající materiálově i geometricky teoretickému modelu. Velmi těsnou shodou mezi výpočetním a experimentálním řešením byl při výdrži návrhových okrajových podmínek zimního období prokázán vznik kondenzační zóny, sahající až do oblasti geometrického středu zdiva.

BibTex


@inproceedings{BUT112827,
  author="Pavel {Břicháček}",
  title="Hodnocení rizika vnitřní kondenzace ve zdivu z cihelných tvarovek s provedenou výplní dutin",
  annote="V souladu s trendem výstavby budov v nízkoenergetickém a pasivním standardu se výrazně zpřísňují požadavky na tepelně izolační schopnosti konstrukcí, tvořících jejich vnější obálku. Splnění těchto požadavků není snadné ani pro výrobce pálené keramiky, u nás velmi oblíbeného materiálu pro svislé obvodové konstrukce. Východiskem se stalo plnění dutin klasických cihelných tvarovek vhodným tepelně izolačními materiály pro potlačení vnitřního proudění, což má za následek zvýšení tepelného odporu tvarovky. Přes nesporná pozitiva má však toto řešení i jistá úskalí. Potenciálním rizikem může být například kondenzace vzdušné vlhkosti uvnitř tvarovky v zimním období a její hromadění v konstrukci. Předkládaný příspěvek se zabývá hodnocením tohoto rizika výpočetním modelováním dvourozměrného teplotního a vlhkostního pole ve zdivu, pro verifikaci získaných hodnot byl následně proveden také experiment na reálné konstrukci, odpovídající materiálově i geometricky teoretickému modelu. Velmi těsnou shodou mezi výpočetním a experimentálním řešením byl při výdrži návrhových okrajových podmínek zimního období prokázán vznik kondenzační zóny, sahající až do oblasti geometrického středu zdiva.",
  booktitle="Sborník konference",
  chapter="112827",
  howpublished="online",
  year="2015",
  month="january",
  pages="269--269",
  type="conference paper"
}