Publication detail

TESTOVÁNÍ GEORADARU HILTI PS1000 PŘI STAVEBNĚ TECHNICKÝCH PRŮZKUMECH

ANTON, O. CIKRLE, P. HEŘMÁNKOVÁ, V. HOBST, L.

Original Title

TESTOVÁNÍ GEORADARU HILTI PS1000 PŘI STAVEBNĚ TECHNICKÝCH PRŮZKUMECH

Czech Title

TESTOVÁNÍ GEORADARU HILTI PS1000 PŘI STAVEBNĚ TECHNICKÝCH PRŮZKUMECH

Language

cs

Original Abstract

Nedílnou součástí stavebně technických průzkumů je stanovení polohy ocelové výztuže v železobetonových prvcích konstrukce. V posledním desetiletí se mezi standardně užívané metody zařadilo užití georadaru, nicméně donedávna používané aparatury se vyznačovaly komplikovaností, zdlouhavostí měření a vyhodnocení měření vyžadovalo značnou odbornou erudovanost obsluhy. Přelomem se stal přístroj Hilti PS 1000, určený pro užití řadovými techniky při provádění stavebně technických průzkumů. Příspěvek hodnotí první zkušenosti s využíváním tohoto zařízení.

Czech abstract

Nedílnou součástí stavebně technických průzkumů je stanovení polohy ocelové výztuže v železobetonových prvcích konstrukce. V posledním desetiletí se mezi standardně užívané metody zařadilo užití georadaru, nicméně donedávna používané aparatury se vyznačovaly komplikovaností, zdlouhavostí měření a vyhodnocení měření vyžadovalo značnou odbornou erudovanost obsluhy. Přelomem se stal přístroj Hilti PS 1000, určený pro užití řadovými techniky při provádění stavebně technických průzkumů. Příspěvek hodnotí první zkušenosti s využíváním tohoto zařízení.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT112801,
 author="Ondřej {Anton} and Petr {Cikrle} and Věra {Heřmánková} and Leonard {Hobst}",
 title="TESTOVÁNÍ GEORADARU HILTI PS1000 PŘI STAVEBNĚ TECHNICKÝCH PRŮZKUMECH",
 annote="Nedílnou součástí stavebně technických průzkumů je stanovení polohy ocelové výztuže
v železobetonových prvcích konstrukce. V posledním desetiletí se mezi standardně užívané
metody zařadilo užití georadaru, nicméně donedávna používané aparatury se vyznačovaly
komplikovaností, zdlouhavostí měření a vyhodnocení měření vyžadovalo značnou odbornou
erudovanost obsluhy. Přelomem se stal přístroj Hilti PS 1000, určený pro užití řadovými techniky
při provádění stavebně technických průzkumů. Příspěvek hodnotí první zkušenosti s využíváním
tohoto zařízení.",
 address="Sdružení pro sanace betonových konstrukcí",
 booktitle="Sborník přednášek SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2014",
 chapter="112801",
 howpublished="print",
 institution="Sdružení pro sanace betonových konstrukcí",
 year="2014",
 month="may",
 pages="14--20",
 publisher="Sdružení pro sanace betonových konstrukcí"
}