Publication detail

ŘÍZENÍ NÁSLEDNICTVÍ V RODINNÝCH PODNICÍCH: PŘÍPADOVÁ STUDIE ÚSPĚŠNÉHO PŘEDÁNÍ MOCI V MALÉM RODINNÉM PODNIKU

Original Title

ŘÍZENÍ NÁSLEDNICTVÍ V RODINNÝCH PODNICÍCH: PŘÍPADOVÁ STUDIE ÚSPĚŠNÉHO PŘEDÁNÍ MOCI V MALÉM RODINNÉM PODNIKU

Czech Title

ŘÍZENÍ NÁSLEDNICTVÍ V RODINNÝCH PODNICÍCH: PŘÍPADOVÁ STUDIE ÚSPĚŠNÉHO PŘEDÁNÍ MOCI V MALÉM RODINNÉM PODNIKU

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá problematikou rodinných podniků v oblasti předávání a delegace práv mezi generacemi. Práce uvádí výsledky kvalitativního výzkumu malého rodinného podniku Kaláb, s.r.o. - stavební společnost, v podobě výzkumné případové studie. Výsledný model je uveden v diskuzi výsledků výzkumu: převod a delegace práv v malém rodinného podniku.

Czech abstract

Článek se zabývá problematikou rodinných podniků v oblasti předávání a delegace práv mezi generacemi. Práce uvádí výsledky kvalitativního výzkumu malého rodinného podniku Kaláb, s.r.o. - stavební společnost, v podobě výzkumné případové studie. Výsledný model je uveden v diskuzi výsledků výzkumu: převod a delegace práv v malém rodinného podniku.

BibTex


@inproceedings{BUT112656,
 author="Vojtěch {Koráb}",
 title="ŘÍZENÍ NÁSLEDNICTVÍ V RODINNÝCH PODNICÍCH: PŘÍPADOVÁ STUDIE ÚSPĚŠNÉHO PŘEDÁNÍ MOCI V MALÉM RODINNÉM PODNIKU",
 annote="Článek se zabývá problematikou rodinných podniků v oblasti předávání a delegace práv mezi generacemi. Práce uvádí výsledky kvalitativního výzkumu malého rodinného podniku Kaláb, s.r.o. - stavební společnost, v podobě výzkumné případové studie. Výsledný model je uveden v diskuzi výsledků výzkumu: převod a delegace práv v malém rodinného podniku.",
 address="Ekonóm, Bratislava",
 booktitle="AKTUÁLNE PROBLÉMY PODNIKOVEJ SFÉRY 2014, Zborník vedeckých prác",
 chapter="112656",
 howpublished="online",
 institution="Ekonóm, Bratislava",
 year="2014",
 month="may",
 pages="214--220",
 publisher="Ekonóm, Bratislava",
 type="conference paper"
}