Publication detail

Poznatky z výzkumu čištění průsakových vod ze skládek komunálního odpadu

Original Title

Poznatky z výzkumu čištění průsakových vod ze skládek komunálního odpadu

Czech Title

Poznatky z výzkumu čištění průsakových vod ze skládek komunálního odpadu

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek shrnuje poznatky z výzkumu biologického odstraňování nutrientů z výluhů skládek komunálních odpadů.

Czech abstract

Příspěvek shrnuje poznatky z výzkumu biologického odstraňování nutrientů z výluhů skládek komunálních odpadů.

BibTex


@inproceedings{BUT11252,
 author="Josef {Malý} and Jitka {Malá}",
 title="Poznatky z výzkumu čištění průsakových vod ze skládek komunálního odpadu",
 annote="Příspěvek shrnuje poznatky z výzkumu biologického odstraňování nutrientů z výluhů skládek komunálních odpadů.",
 address="VVŠ PV Vyškov",
 booktitle="Nakládání s odpady",
 chapter="11252",
 institution="VVŠ PV Vyškov",
 year="2003",
 month="january",
 pages="21",
 publisher="VVŠ PV Vyškov",
 type="conference paper"
}