Publication detail

Senzorické hodnocení tavených sýrových analogů

SŮKALOVÁ, K. VÍTOVÁ, E. BUŇKA, F.

Original Title

Senzorické hodnocení tavených sýrových analogů

Czech Title

Senzorické hodnocení tavených sýrových analogů

Language

cs

Original Abstract

Tato práce se zabvá posouzením vlivu přídavku vybraných rostlinných olejů na senzorickou jakost modelových vzorků tavených sýrových analogů.Pro senzorické hodnocení vzhledu a barvy, lesku, textury a chuti a vůně byla použita sedmibodová stupnice hedonického typu. Intenzita vybraných deskriptorů off-flavouru (hořká, olejová, slaná, sýrová a jiná) byla hodnocena pomocí profilového testu. Přídavek rostlinného oleje významně ovlivnil (P<0.05) senzorick vlastnosti tavených sýrových analogů, hlavně chuť a vůni.

Czech abstract

Tato práce se zabvá posouzením vlivu přídavku vybraných rostlinných olejů na senzorickou jakost modelových vzorků tavených sýrových analogů.Pro senzorické hodnocení vzhledu a barvy, lesku, textury a chuti a vůně byla použita sedmibodová stupnice hedonického typu. Intenzita vybraných deskriptorů off-flavouru (hořká, olejová, slaná, sýrová a jiná) byla hodnocena pomocí profilového testu. Přídavek rostlinného oleje významně ovlivnil (P<0.05) senzorick vlastnosti tavených sýrových analogů, hlavně chuť a vůni.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT111746,
  author="Kateřina {Sůkalová} and Eva {Vítová} and František {Buňka}",
  title="Senzorické hodnocení tavených sýrových analogů",
  annote="Tato práce se zabvá posouzením vlivu přídavku vybraných rostlinných olejů na senzorickou jakost modelových vzorků tavených sýrových analogů.Pro senzorické hodnocení vzhledu a barvy, lesku, textury a chuti a vůně byla použita sedmibodová stupnice hedonického typu. Intenzita vybraných deskriptorů off-flavouru (hořká, olejová, slaná, sýrová a jiná) byla hodnocena pomocí profilového testu. Přídavek rostlinného oleje významně ovlivnil (P<0.05) senzorick vlastnosti tavených sýrových analogů, hlavně chuť a vůni.",
  booktitle="XVI. konference mladých vědeckých pracovníků
s mezinárodní účastí. Sborník příspěvků",
  chapter="111746",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2014",
  month="may",
  pages="10--12",
  type="conference paper"
}