Publication detail

Anonymous authentication protocol

LEŽÁK, P.

Original Title

Protokol anonymní autentizace

Czech Title

Protokol anonymní autentizace

English Title

Anonymous authentication protocol

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

V článku je navrženo obecné schéma protokolu anonymní autentizace, které umožňuje stanovení ověřovacích hodnot pro autentizaci zvoleného uživatele, aniž by identita tohoto uživatele byla zjistitelná. Schéma využívá kryptografických primitiv, která jsou ve článku popsaná a jsou definovány požadavky, které musí splňovat. Dále je dokázáno, že při splnění těchto požadavků je navržené schéma protokolu bezpečné. Nakonec jsou navrženy konkrétní implementace kryptografických primitiv splňující stanovené požadavky.

Czech abstract

V článku je navrženo obecné schéma protokolu anonymní autentizace, které umožňuje stanovení ověřovacích hodnot pro autentizaci zvoleného uživatele, aniž by identita tohoto uživatele byla zjistitelná. Schéma využívá kryptografických primitiv, která jsou ve článku popsaná a jsou definovány požadavky, které musí splňovat. Dále je dokázáno, že při splnění těchto požadavků je navržené schéma protokolu bezpečné. Nakonec jsou navrženy konkrétní implementace kryptografických primitiv splňující stanovené požadavky.

English abstract

The article proposes a general scheme for anonymous authentication protocols that allows definition of verification values for authentication of selected user without revealing its identity. The scheme utilizes a cryptographic primitives that are described in the article and defines requirements that should be fulfilled by them. Furthermore it is shown that the fulfilment of these requirements ensures security of the protocol. Finally, the concrete implementations of cryptographic primitives that meets specified requirements are proposed.

Keywords

authentication, protocol, anonymity

RIV year

2014

Released

20.12.2014

Publisher

Elektrorevue

Pages from

203

Pages to

211

Pages count

9

URL

BibTex


@article{BUT111394,
 author="Petr {Ležák}",
 title="Protokol anonymní autentizace",
 annote="V článku je navrženo obecné schéma protokolu anonymní autentizace, které umožňuje stanovení ověřovacích hodnot pro autentizaci zvoleného uživatele, aniž by identita tohoto uživatele byla zjistitelná. Schéma využívá kryptografických primitiv, která jsou ve článku popsaná a jsou definovány požadavky, které musí splňovat. Dále je dokázáno, že při splnění těchto požadavků je navržené schéma protokolu bezpečné. Nakonec jsou navrženy konkrétní implementace kryptografických primitiv splňující stanovené požadavky.",
 address="Elektrorevue",
 chapter="111394",
 howpublished="online",
 institution="Elektrorevue",
 number="6",
 volume="2014",
 year="2014",
 month="december",
 pages="203--211",
 publisher="Elektrorevue",
 type="journal article"
}