Publication detail

Střet vozidla Citröen s chodcem (4114)

COUFAL, T. SEMELA, M. KREJČÍŘ, P.

Original Title

Střet vozidla Citröen s chodcem (4114)

Czech Title

Střet vozidla Citröen s chodcem (4114)

Language

cs

Original Abstract

Úkolem tohoto revizního znaleckého posudku bylo provést komplexní analýzu nehodového děje při střetu vozidla Citröen s chodcem. Přezkoumat znalecké posudky, podané znalci v oboru doprava, odvětví silniční a městská a zodpovědět uvedené otázky položené opatřením soudu. Na vznik a průběh předmětné nehody je možno usuzovat z fotodokumentace nehody, rozsahu a způsobu poškození vozidla, z korespondence poškození vozidla a z výpovědí řidičů a svědků dané DN.

Czech abstract

Úkolem tohoto revizního znaleckého posudku bylo provést komplexní analýzu nehodového děje při střetu vozidla Citröen s chodcem. Přezkoumat znalecké posudky, podané znalci v oboru doprava, odvětví silniční a městská a zodpovědět uvedené otázky položené opatřením soudu. Na vznik a průběh předmětné nehody je možno usuzovat z fotodokumentace nehody, rozsahu a způsobu poškození vozidla, z korespondence poškození vozidla a z výpovědí řidičů a svědků dané DN.

Documents

BibTex


@misc{BUT110837,
  author="Tomáš {Coufal} and Marek {Semela} and Pavel {Krejčíř}",
  title="Střet vozidla Citröen s chodcem (4114)",
  annote="Úkolem tohoto revizního znaleckého posudku bylo provést komplexní analýzu nehodového děje při střetu vozidla Citröen s chodcem. Přezkoumat znalecké posudky, podané znalci v oboru doprava, odvětví silniční a městská a zodpovědět uvedené otázky položené opatřením soudu. Na vznik a průběh předmětné nehody je možno usuzovat z fotodokumentace nehody, rozsahu a způsobu poškození vozidla, z korespondence poškození vozidla a z výpovědí řidičů a svědků dané DN.",
  chapter="110837",
  year="2014",
  month="september",
  pages="1--53",
  type="review"
}