Publication detail

Optimization of Pre-Processing of Extensive Projects in Geographic Information Systems

BARTONĚK, D. BUREŠ, J. OPATŘILOVÁ, I.

Original Title

Optimization of Pre-Processing of Extensive Projects in Geographic Information Systems

Czech Title

Optimalizace přípravy rozsáhlých projektů v geografických informačních systémech

English Title

Optimization of Pre-Processing of Extensive Projects in Geographic Information Systems

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

The paper deals with the methodology of pre-processing of the datasets within large-scale projects in geographic information systems (GIS) with the aim to achieve optimum processing of GIS project within the given information infrastructure (hardware, software) with consideration of the human factor. The proposed method is based on a hierarchical decomposition of the sets of input datasets into equivalent classes according to two aspects: territorial and thematic. The core of the solution is special-purpose algorithmization in the Python scripting language, which provides a homeomorphism of the transform from a set of input data into a set of data of the project. Data are stored for the given purpose in digital geo-database in a specially created project template in ArcGIS 10 environment. The proposed method of data pre-processing was realized on the project of data analysis of storage of gas facilities under certain types of terrain surface in the Czech Republic of the area of 64,350 km2. This analysis was done in order to determine reproductive values of gas facilities (pipelines) of RWE energy group and the valuation of costs which would be necessary to spend for building new networks. The results are used for strategic planning of maintenance and development of gas facilities in the Czech Republic.

Czech abstract

Článek se zabývá metodikou předzpracování množin datových sad v rámci rozsáhlých projektů v geografických informačních systémech (GIS) s cílem dosáhnout optimálního zpracování projeku GIS v rámci dané informační infrastruktury (hardware, software) s uvážením lidského faktoru. Navržený způsob je založen na hierarchickém rozkladu množin vstupních datových sad do ekvivalentních tříd podle dvou hledisek: územního a tématického. Jádrem řešení je účelová algoritmizace ve skriptovacím jazyku Python, která zajišťuje homeomorfismus zobrazení z množiny vstupních dat do množiny dat projektu. Data jsou pro daný účel uložena v digitální geo-databázi ve speciálně vytvořené šabloně projektu v prostředí ArcGIS 10. Navržený způsob předzpracování dat byl realizován na projektu datové analýzy uložení plynárenských zařízení pod určitými typy povrchů terénu na území České republiky o rozloze 64 350 km2 za účelem stanovení reprodukčních hodnot plynárenských zařízení (plynovodů) energetického koncernu RWE a ocenění nákladů, které by bylo nutné vynaložit na vybudování nových sítí. Výsledky analýzy jsou využívány pro strategické plánování údržby a rozvoje plynárenských zařízení v České republice..

English abstract

The paper deals with the methodology of pre-processing of the datasets within large-scale projects in geographic information systems (GIS) with the aim to achieve optimum processing of GIS project within the given information infrastructure (hardware, software) with consideration of the human factor. The proposed method is based on a hierarchical decomposition of the sets of input datasets into equivalent classes according to two aspects: territorial and thematic. The core of the solution is special-purpose algorithmization in the Python scripting language, which provides a homeomorphism of the transform from a set of input data into a set of data of the project. Data are stored for the given purpose in digital geo-database in a specially created project template in ArcGIS 10 environment. The proposed method of data pre-processing was realized on the project of data analysis of storage of gas facilities under certain types of terrain surface in the Czech Republic of the area of 64,350 km2. This analysis was done in order to determine reproductive values of gas facilities (pipelines) of RWE energy group and the valuation of costs which would be necessary to spend for building new networks. The results are used for strategic planning of maintenance and development of gas facilities in the Czech Republic.

Keywords

Data Pre-processing, Optimization, GIS

RIV year

2014

Released

01.10.2014

Publisher

Advanced Science Letters, AMER SCIENTIFIC PUBLISHERS, 26650 THE OLD RD, STE 208, VALENCIA, CA 91381-0751 USA

Location

USA

Pages from

2026

Pages to

2029

Pages count

4

BibTex


@article{BUT110820,
 author="Dalibor {Bartoněk} and Jiří {Bureš} and Irena {Opatřilová}",
 title="Optimization of Pre-Processing of Extensive Projects in Geographic Information Systems",
 annote="The paper deals with the methodology of pre-processing of the datasets within large-scale projects in geographic information systems (GIS) with the aim to achieve optimum processing of GIS project within the given information infrastructure (hardware, software) with consideration of the human factor. The proposed method is based on a hierarchical decomposition of the sets of input datasets into equivalent classes according to two aspects: territorial and thematic. The core of the solution is special-purpose algorithmization in the Python scripting language, which provides a homeomorphism of the transform from a set of input data into a set of data of the project. Data are stored for the given purpose in digital geo-database in a specially created project template in ArcGIS 10 environment. The proposed method of data pre-processing was realized on the project of data analysis of storage of gas facilities under certain types of terrain surface in the Czech Republic of the area of 64,350 km2. This analysis was done in order to determine reproductive values of gas facilities (pipelines) of RWE energy group and the valuation of costs which would be necessary to spend for building new networks. The results are used for strategic planning of maintenance and development of gas facilities in the Czech Republic.",
 address="Advanced Science Letters, AMER SCIENTIFIC PUBLISHERS, 26650 THE OLD RD, STE 208, VALENCIA, CA 91381-0751 USA",
 chapter="110820",
 doi="10.1166/asl.2014.5664",
 howpublished="online",
 institution="Advanced Science Letters, AMER SCIENTIFIC PUBLISHERS, 26650 THE OLD RD, STE 208, VALENCIA, CA 91381-0751 USA",
 number="10-11",
 volume="2014 (20)",
 year="2014",
 month="october",
 pages="2026--2029",
 publisher="Advanced Science Letters, AMER SCIENTIFIC PUBLISHERS, 26650 THE OLD RD, STE 208, VALENCIA, CA 91381-0751 USA",
 type="journal article"
}