Publication detail

Studium transportu huminových látek skrz rostlinné kutikuly

LAŠTŮVKOVÁ, M. SEDLÁČEK, P. SMILEK, J.

Original Title

Studium transportu huminových látek skrz rostlinné kutikuly

Czech Title

Studium transportu huminových látek skrz rostlinné kutikuly

Language

cs

Original Abstract

Foliární hnojení představuje jedno z nejrozšířenějších aplikačních metod zemědělských hnoji v dnešní době. Předmětem studia práce byl transport huminových látek přes rostlinné kutikuly, coby tenké bariéry na povrchu listu, za laboratorních podmínek a následná charakterizace použitých materiálů (kutikuly, hydrogely). Huminové kyseliny jsou přirozenou součástí půd sedimentů aj. Tyto látky se podílejí na zvýšení úrodnosti a kvality půd a pozitivně ovlivňují růst a produktivitu rostlin. Hlavním cílem bylo optimalizovat metodu transportu komerčních přípravků na bázi huminových látek skrz rostlinné kutikuly (enzymaticky a chemicky izolované). Transportní procesy byly kvantifikovány pomocí UV-VIS spektrometrie, čímž bylo možné stanovit difúzní koeficient jakožto hlavní transportní parametr.

Czech abstract

Foliární hnojení představuje jedno z nejrozšířenějších aplikačních metod zemědělských hnoji v dnešní době. Předmětem studia práce byl transport huminových látek přes rostlinné kutikuly, coby tenké bariéry na povrchu listu, za laboratorních podmínek a následná charakterizace použitých materiálů (kutikuly, hydrogely). Huminové kyseliny jsou přirozenou součástí půd sedimentů aj. Tyto látky se podílejí na zvýšení úrodnosti a kvality půd a pozitivně ovlivňují růst a produktivitu rostlin. Hlavním cílem bylo optimalizovat metodu transportu komerčních přípravků na bázi huminových látek skrz rostlinné kutikuly (enzymaticky a chemicky izolované). Transportní procesy byly kvantifikovány pomocí UV-VIS spektrometrie, čímž bylo možné stanovit difúzní koeficient jakožto hlavní transportní parametr.

Documents

BibTex


@misc{BUT110643,
  author="Marcela {Smilková} and Petr {Sedláček} and Jiří {Smilek}",
  title="Studium transportu huminových látek skrz rostlinné kutikuly",
  annote="Foliární hnojení představuje jedno z nejrozšířenějších aplikačních metod zemědělských hnoji v dnešní době. Předmětem studia práce byl transport huminových látek přes rostlinné kutikuly, coby tenké bariéry na povrchu listu, za laboratorních podmínek a následná charakterizace použitých materiálů (kutikuly, hydrogely). Huminové kyseliny jsou přirozenou součástí půd sedimentů aj. Tyto látky se podílejí na zvýšení úrodnosti a kvality půd a pozitivně ovlivňují růst a produktivitu rostlin. Hlavním cílem bylo optimalizovat metodu transportu komerčních přípravků na bázi huminových látek skrz rostlinné kutikuly (enzymaticky a chemicky izolované). Transportní procesy byly kvantifikovány pomocí UV-VIS spektrometrie, čímž bylo možné stanovit difúzní koeficient jakožto hlavní transportní parametr.",
  booktitle="Sborník anotací bakalářských a dilomových prací o přírodě, krajině a environmentálně příznivém životním stylu",
  chapter="110643",
  howpublished="print",
  year="2014",
  month="november",
  pages="27--27",
  type="abstract"
}