Publication detail

Implementation of Elliptic Curve Diffie Hellman in Ultra-Low Power Microcontroller

MLÝNEK, P. RÁŠO, O. FUJDIAK, R. POSPÍCHAL, L. KUBÍČEK, P.

Original Title

Implementation of Elliptic Curve Diffie Hellman in Ultra-Low Power Microcontroller

Czech Title

Implementace eliptických křivek na nízkoenergetickém mikroprocesoru

English Title

Implementation of Elliptic Curve Diffie Hellman in Ultra-Low Power Microcontroller

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

In this article, the ECDH crypto library is introduced. This library is designed to ultra-low power MSP430 microcontroller and it allows implement time and memory consuming cryptographic operations in this microcontroller with limited resources. The main part of the article focuses on the way of ECDH implementation to the MSP430 microcontroller. Some implementation problems were discussed here. The practical part of the article focuses on measuring of computing times and memory size requirements. Our solution of ECDH crypto library allows the use of public key cryptography for key establishment for microcontroller with limited resources without adding any additional specialized equipment.

Czech abstract

V článku je představen návrh knihovny eliptických křivek na bázi protokolu Diffie-Hellman (ECDH) pro nízkoenergetické procesory MSP430. Tato knihovna umožní implementaci výpočetně a paměťově náročných kryptografických operací na mikroprocesoru s omezenými zdroji. Částečně se článek zaměřuje na měření výpočetního času a paměťové náročnosti ECDH.

English abstract

In this article, the ECDH crypto library is introduced. This library is designed to ultra-low power MSP430 microcontroller and it allows implement time and memory consuming cryptographic operations in this microcontroller with limited resources. The main part of the article focuses on the way of ECDH implementation to the MSP430 microcontroller. Some implementation problems were discussed here. The practical part of the article focuses on measuring of computing times and memory size requirements. Our solution of ECDH crypto library allows the use of public key cryptography for key establishment for microcontroller with limited resources without adding any additional specialized equipment.

Keywords

Elliptic Curve Cryptography, Diffie Hellman, Public Key Cryptography, Smart Grid

RIV year

2014

Released

01.07.2014

Location

Berlin, Germany

ISBN

978-1-4799-8497-8

Book

Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing

Pages from

662

Pages to

666

Pages count

5

BibTex


@inproceedings{BUT110241,
  author="Petr {Mlýnek} and Ondřej {Rášo} and Radek {Fujdiak} and Ladislav {Pospíchal} and Pavel {Kubíček}",
  title="Implementation of Elliptic Curve Diffie Hellman in Ultra-Low Power Microcontroller",
  annote="In this article, the ECDH crypto library is introduced. This library is designed to ultra-low power MSP430 microcontroller and it allows implement time and memory consuming cryptographic operations in this microcontroller with limited resources. The main part of the article focuses on the way of ECDH implementation to the MSP430 microcontroller. Some implementation problems were discussed here. The practical part of the article focuses on measuring of computing times and memory size requirements. Our solution of ECDH crypto library allows the use of public key cryptography for key establishment for microcontroller with limited resources without adding any additional specialized equipment.",
  booktitle="Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing",
  chapter="110241",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2014",
  month="july",
  pages="662--666",
  type="conference paper"
}