Patent detail

Způsob testování radiálního uložení hřídelů

KLAPKA, M. MAZŮREK, I.

Patent type

Patent

Abstract

Při testování radiálního uložení hřídele je uzel s testovaným uložením prostřednictvím podpůrných ložisek uložen ve skříni a opatřen snímačem výchylek hřídele a prostřednictvím budiče svislých kmitů rozkmitán s rostoucí anebo klesající frekvencí a pohonem roztočen s rostoucími resp. klesajícími otáčkami při zachování stálého poměru mezi frekvencí budiče a otáčkami, přičemž vyhodnocovací jednotka registruje a ukládá průběh okamžitých otáček uzlu, průběh okamžité frekvence buzených kmitů a průběh výchylek hřídele. Vyhodnocovací jednotka po odstranění přebytečných frekvenčních složek signálu a šumu filtrací postupuje po krocích, které vedou k hodnotám popisujícím chování testovaného uzlu.

Keywords

kluzné uložení; vibrace; hluk;

Patent number

304632

Date of registration

02.07.2014

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Owner

Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika

www

Documents