Publication detail

Předběžné měření koncentrace drátků v drátkobetonových segmentech ostění tunelu.

BÍLEK, P. HOBST, L. VALA, J. VODIČKA, J.

Original Title

Předběžné měření koncentrace drátků v drátkobetonových segmentech ostění tunelu.

Czech Title

Předběžné měření koncentrace drátků v drátkobetonových segmentech ostění tunelu.

Language

cs

Original Abstract

Praktické odzkoušení vyvinuté magnetické metody na stanovení koncentrace drátků v drátkobetonových konstrukcích. Magnetická sonda byla odzkoušena na lamele ostění tunelu, které bylo podrobeno destruktivním zkouškám v Kloknerově ústavu ČVUT v Praze.

Czech abstract

Praktické odzkoušení vyvinuté magnetické metody na stanovení koncentrace drátků v drátkobetonových konstrukcích. Magnetická sonda byla odzkoušena na lamele ostění tunelu, které bylo podrobeno destruktivním zkouškám v Kloknerově ústavu ČVUT v Praze.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT109830,
 author="Petr {Bílek} and Leonard {Hobst} and Jiří {Vala} and Jan {Vodička}",
 title="Předběžné měření koncentrace drátků v drátkobetonových segmentech ostění tunelu.",
 annote="Praktické odzkoušení vyvinuté magnetické metody na stanovení koncentrace drátků v drátkobetonových konstrukcích. Magnetická sonda byla odzkoušena na lamele ostění tunelu, které bylo podrobeno destruktivním zkouškám v Kloknerově ústavu ČVUT v Praze.",
 address="VUT v Brně",
 booktitle="Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2014",
 chapter="109830",
 edition="Zkoučení a jakost",
 howpublished="print",
 institution="VUT v Brně",
 year="2014",
 month="october",
 pages="93--101",
 publisher="VUT v Brně",
 type="conference paper"
}