Publication detail

Discrete Event System Specification - DEVS

SLAVÍČEK, P.

Original Title

Discrete Event System Specification - DEVS

Czech Title

Discrete Event System Specification - DEVS

Language

cs

Original Abstract

Článek popisuje formalismus DEVS, který můžeme použít pro popis modelů pro simulace řízené diskrétními událostmi. DEVS formalismus poprvé publikoval Zeigler jako obecný prostředek pro simulace řízené diskrétními událostmi.

Czech abstract

Článek popisuje formalismus DEVS, který můžeme použít pro popis modelů pro simulace řízené diskrétními událostmi. DEVS formalismus poprvé publikoval Zeigler jako obecný prostředek pro simulace řízené diskrétními událostmi.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT10892,
 author="Pavel {Slavíček}",
 title="Discrete Event System Specification - DEVS",
 annote="Článek popisuje formalismus DEVS, který můžeme použít pro popis modelů
pro simulace řízené diskrétními událostmi. DEVS formalismus poprvé
publikoval Zeigler jako obecný prostředek pro simulace řízené
diskrétními událostmi.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 booktitle="Proceedings of the 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003",
 chapter="10892",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2003",
 month="april",
 pages="150",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="conference paper"
}