Patent detail

Způsob pasivace povrchu geopolymerů a alkalicky aktivovaných materiálů

PTÁČEK, P. OPRAVIL, T. HAVLICA, J. ŠOUKAL, F.

Patent type

Patent

Abstract

Popisuje způsob pasivace povrchu geopolymerů a alkalicky aktivovaných materiálů jejich ponořením do roztoku nebo vystavením parám kyseliny fluorovodíkové nebo jejich solí nebo kys. hexafluorokřemičité nebo jejich solí.

Keywords

povrch, pasivace, geopolymer

Patent number

304583

Date of registration

04.06.2014

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Owner

Vysoké učení technické v Brně

Documents