Publication detail

Scalable Authentication for Integration Server

MARTINÁSEK, Z. MALINA, L. ZEMAN, V.

Original Title

Scalable Authentication for Integration Server

Czech Title

Škálovatelná autentizace pro Integrační server

English Title

Scalable Authentication for Integration Server

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

The article deals with a proposal of authentication schemes for a developed integration server. The integration server is essentially a cloud system and provides services to the users according to the model Software as a service. Our goal is to propose a new authentication schema for special devices that are accessing to the server. These devices represent mostly computationally limited devices such as Electronic security systems (ESS) and Fire Alarm Systems (FAS). Proposed schemas should ensure authentication, confidentiality and integrity of transmitted data. We proposed three basic schemes based on a challenge-response mechanism. The proposed schemes differ in security, computational complexity and are denoted as light authentication, middle authentication and robust authentication. Moreover, we implemented our proposals as a proof-of-concept application and we tested a function of schemes.

Czech abstract

Článek se zabývá návrhem autentizačních schémat pro vyvíjený integrační server. Integrační server představuje v podstatě cloud systém, který poskytuje služby zákazníkům podle modelu Software as a service. Našim cílem byl návrh autentizace pro výkonově omezená zařízení, které představují EPS a EZS ústředny. Celkem byly navrženy tři schémata lehká, střední a robustní autentizace. Navržené schémata se lišili v použitých kryptografických primitivech, tedy ve výpočetní složitosti. Navržené schémata byly ověřený implementací v jazyce JAVA.

English abstract

The article deals with a proposal of authentication schemes for a developed integration server. The integration server is essentially a cloud system and provides services to the users according to the model Software as a service. Our goal is to propose a new authentication schema for special devices that are accessing to the server. These devices represent mostly computationally limited devices such as Electronic security systems (ESS) and Fire Alarm Systems (FAS). Proposed schemas should ensure authentication, confidentiality and integrity of transmitted data. We proposed three basic schemes based on a challenge-response mechanism. The proposed schemes differ in security, computational complexity and are denoted as light authentication, middle authentication and robust authentication. Moreover, we implemented our proposals as a proof-of-concept application and we tested a function of schemes.

Keywords

Authentication, Cloud server, Integration server, SaaS, Security

RIV year

2014

Released

04.07.2014

ISBN

978-1-4799-8497-8

Book

38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing TSP

Pages from

632

Pages to

636

Pages count

5

URL

BibTex


@inproceedings{BUT108333,
 author="Zdeněk {Martinásek} and Lukáš {Malina} and Václav {Zeman}",
 title="Scalable Authentication for Integration Server",
 annote="The article deals with a proposal of authentication schemes for a developed integration server. The integration server is essentially a cloud system and provides services to the users according to the model Software as a service. Our goal is to propose a new authentication schema for special devices that are accessing to the server. These devices represent mostly computationally limited devices such as Electronic security systems (ESS) and Fire Alarm Systems (FAS).
Proposed schemas should ensure authentication, confidentiality and integrity of transmitted data. We proposed three basic schemes based on a challenge-response mechanism. The proposed schemes differ in security, computational complexity and are denoted as light authentication, middle authentication and robust authentication.
Moreover, we implemented our proposals as a proof-of-concept application and we tested a function of schemes.",
 booktitle="38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing TSP",
 chapter="108333",
 doi="10.1109/TSP.2015.7296340",
 howpublished="electronic, physical medium",
 year="2014",
 month="july",
 pages="632--636",
 type="conference paper"
}