Publication detail

Numerická matematika a pravděpodobnost (Informační technologie)

Original Title

Numerická matematika a pravděpodobnost (Informační technologie)

Czech Title

Numerická matematika a pravděpodobnost (Informační technologie)

Language

cs

Original Abstract

Multimediální učební text pro předmět INM (FIT)

Czech abstract

Multimediální učební text pro předmět INM (FIT)

BibTex


@misc{BUT108312,
 author="Irena {Hlavičková} and Michal {Novák} and Jiří {Vítovec}",
 title="Numerická matematika a pravděpodobnost (Informační technologie)",
 annote="Multimediální učební text pro předmět INM (FIT)",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 chapter="108312",
 howpublished="online",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2014",
 month="march",
 pages="1--281",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="course reader"
}