Publication detail

Energy harvesting and power consumtion optimization for energy stand-alone sensor nodes

PÁL, T. ŠIMEK, M. LEIXNER, M. MRÁZ, Ľ. KOVÁČ, D.

Original Title

Získavanie energie a optimalizácia spotreby pre energicky sebestačné senzorické zariadenia

Czech Title

Získavanie energie a optimalizácia spotreby pre energicky sebestačné senzorické zariadenia

English Title

Energy harvesting and power consumtion optimization for energy stand-alone sensor nodes

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

V súčasnej dobe sa objavuje veľký počet bezdrôtových prenosových zariadení, ktoré požiadajú, aby boli energeticky účinný. Cieľom článku je popísať možnosti a výhody získania energie z okolitého prostredia rôznymi metódami a v krátkosti popisuje vlastnosti zdrojov pre získavanie energií, ktoré aj porovnáva. V druhej časti sú uvedené a analyzované možnosti optimalizácie spotreby aj s konkrétnymi príkladmi. V článku sú uvedené aj odporúčané súčiastky na zostavenie nízkoenergetického systému.

Czech abstract

V súčasnej dobe sa objavuje veľký počet bezdrôtových prenosových zariadení, ktoré požiadajú, aby boli energeticky účinný. Cieľom článku je popísať možnosti a výhody získania energie z okolitého prostredia rôznymi metódami a v krátkosti popisuje vlastnosti zdrojov pre získavanie energií, ktoré aj porovnáva. V druhej časti sú uvedené a analyzované možnosti optimalizácie spotreby aj s konkrétnymi príkladmi. V článku sú uvedené aj odporúčané súčiastky na zostavenie nízkoenergetického systému.

English abstract

A big number of wireless communication devices are emerging with requirement of high energy efficiency. The aim of the article is to describe possibilities and advantages of energy harvesting from the environment with different methods. It briefly describes the properties of potential sources of energy and compares them. In the second part are listed and analyzed possibilities for optimizing energy consumption with concrete examples. The work also mentions some recommended components to build a low-energy system.

Keywords

energy harvesting, optimization, EFM32, BQ25504, sensor, solar, MPPT

RIV year

2014

Released

20.12.2014

Pages from

248

Pages to

254

Pages count

8

BibTex


@article{BUT108035,
 author="Tamás {Pál} and Milan {Šimek} and Martin {Leixner} and Ľubomír {Mráz} and Dominik {Kováč}",
 title="Získavanie energie a optimalizácia spotreby pre energicky sebestačné senzorické zariadenia",
 annote="V súčasnej dobe sa objavuje veľký počet bezdrôtových prenosových zariadení, ktoré požiadajú, aby boli energeticky účinný. Cieľom článku je popísať možnosti a výhody získania energie z okolitého prostredia rôznymi metódami a v krátkosti popisuje vlastnosti zdrojov pre získavanie energií, ktoré aj porovnáva. V druhej časti sú uvedené a analyzované možnosti optimalizácie spotreby aj s konkrétnymi príkladmi. V článku sú uvedené aj odporúčané súčiastky na zostavenie nízkoenergetického systému.",
 chapter="108035",
 number="16",
 volume="2014",
 year="2014",
 month="december",
 pages="248--254",
 type="journal article"
}