Patent detail

Způsob výroby a stabilizace kaolinové pěny

PTÁČEK, P. OPRAVIL, T. NOVOTNÝ, R. ŠOUKAL, F.

Patent type

Patent

Abstract

Vynález se týká způsobu stabilizované tuhé pěny na bázi kaolinitu. V průběhu přípravy dochází k delaminaci agregátů, při které částice kaolinitu vytvoří otisk původní struktury kapalné pěny. Po stabilizaci křemelinou nebo i jinou porézní látkou, která zabrání rychlému kolapsu struktury v důsledku stárnutí pěny, následuje tepelné zpracování.

Keywords

kaolin, pěna, stabilizace

Patent number

304479

Date of registration

09.04.2014

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Owner

Vysoké učení technické v Brně