Publication detail

Studium reaktivity kationaktivního biopolymeru interakcí s anionaktivními barvivy

SMILEK, J. KOLESA, P. SEDLÁČEK, P. KLUČÁKOVÁ, M.

Original Title

Studium reaktivity kationaktivního biopolymeru interakcí s anionaktivními barvivy

Czech Title

Studium reaktivity kationaktivního biopolymeru interakcí s anionaktivními barvivy

Language

cs

Original Abstract

Nestacionární difúze anionaktivního organického barviva byla realizována v agarózových hydrogelových matricích za účelem studia reaktivity chitosanu. Reaktivita byla následně posuzována na základě interakce tohoto kationaktivního biopolymeru s modelovými difúzními sondami. Míra interakce byla zkoumána pomocí základních difúzních parametrů – efektivní difúzní koeficient a koncentrace barviva na rozhraní hydrogel-roztok. Použitá analytická metoda pro stanovení koncentrace barviva in situ, byla UV-VIS spektroskopie. Zkoumán byl vliv teploty na reaktivitu kationaktivního biopolymeru v hydrogelové fázi s anionaktivní látkou. Dosažené výsledky jasně naznačují silný imobilizační efekt chitosanu vůči transportu anionaktivního barviva. Rostoucí teplota má výrazný vliv na rychlost transportních procesů anionaktivních organických barviv. Prezentovaná metoda studia reaktivity kationaktivního biopolymeru je univerzální metodou a může být využita pro široké spektrum biopolymerních látek.

Czech abstract

Nestacionární difúze anionaktivního organického barviva byla realizována v agarózových hydrogelových matricích za účelem studia reaktivity chitosanu. Reaktivita byla následně posuzována na základě interakce tohoto kationaktivního biopolymeru s modelovými difúzními sondami. Míra interakce byla zkoumána pomocí základních difúzních parametrů – efektivní difúzní koeficient a koncentrace barviva na rozhraní hydrogel-roztok. Použitá analytická metoda pro stanovení koncentrace barviva in situ, byla UV-VIS spektroskopie. Zkoumán byl vliv teploty na reaktivitu kationaktivního biopolymeru v hydrogelové fázi s anionaktivní látkou. Dosažené výsledky jasně naznačují silný imobilizační efekt chitosanu vůči transportu anionaktivního barviva. Rostoucí teplota má výrazný vliv na rychlost transportních procesů anionaktivních organických barviv. Prezentovaná metoda studia reaktivity kationaktivního biopolymeru je univerzální metodou a může být využita pro široké spektrum biopolymerních látek.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT107423,
  author="Jiří {Smilek} and Pavel {Kolesa} and Petr {Sedláček} and Martina {Klučáková}",
  title="Studium reaktivity kationaktivního biopolymeru interakcí s anionaktivními barvivy",
  annote="Nestacionární difúze anionaktivního organického barviva byla realizována v agarózových hydrogelových matricích za účelem studia reaktivity chitosanu. Reaktivita byla následně posuzována na základě interakce tohoto kationaktivního biopolymeru s modelovými difúzními sondami. Míra interakce byla zkoumána pomocí základních difúzních parametrů – efektivní difúzní koeficient a koncentrace barviva na rozhraní hydrogel-roztok. Použitá analytická metoda pro stanovení koncentrace barviva in situ, byla UV-VIS spektroskopie. Zkoumán byl vliv teploty na reaktivitu kationaktivního biopolymeru v hydrogelové fázi s anionaktivní látkou. Dosažené výsledky jasně naznačují silný imobilizační efekt chitosanu vůči transportu anionaktivního barviva. Rostoucí teplota má výrazný vliv na rychlost transportních procesů anionaktivních organických barviv. Prezentovaná metoda studia reaktivity kationaktivního biopolymeru je univerzální metodou a může být využita pro široké spektrum biopolymerních látek.",
  booktitle="Studentská vědecká konference 2014",
  chapter="107423",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2014",
  month="may",
  pages="1--4",
  type="conference paper"
}