Publication detail

Techniques of homomorphic encryption and their practical usage

DZURENDA, P. HAJNÝ, J.

Original Title

Techniky homomorfního šifrování a jejich praktické využití

Czech Title

Techniky homomorfního šifrování a jejich praktické využití

English Title

Techniques of homomorphic encryption and their practical usage

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá analýzou a přehledem současného stavu kryptografických primitiv umožňujících homomorfní šifrování. Jsou zde představeny vlastnosti homomorfního šifrování a možnosti docílení plně homomorfního šifrování. Dále jsou prezentovány možnosti jeho praktického využití. V závěru jsou pak uvedeny výsledky měření implementovaného schématu podporujícího plně homomorfní šifrování a jeho srovnání s existujícími implementacemi.

Czech abstract

Článek se zabývá analýzou a přehledem současného stavu kryptografických primitiv umožňujících homomorfní šifrování. Jsou zde představeny vlastnosti homomorfního šifrování a možnosti docílení plně homomorfního šifrování. Dále jsou prezentovány možnosti jeho praktického využití. V závěru jsou pak uvedeny výsledky měření implementovaného schématu podporujícího plně homomorfní šifrování a jeho srovnání s existujícími implementacemi.

English abstract

The paper deals with the analysis and overview of the current state of cryptographic primitives which allows homomorphic encryption. The properties of homomorphic encryption and their possibility of achieving a fully homomorphic encryption are presented in the paper. Next, some practical possibilities of usage are presented. The results of measurements of the implemented scheme supports fully homomorphic encryption and its comparison with existing implementations are presented in end of the article.

Keywords

homomorphic encryption, partially homomorphic encryption, somewhat homomorphic encryption, fully homomorphic encryption, privacy, privacy protection, data privacy, cryptography, encryption, cloud computing

RIV year

2014

Released

20.04.2014

Pages from

54

Pages to

60

Pages count

7

BibTex


@article{BUT107325,
  author="Petr {Dzurenda} and Jan {Hajný}",
  title="Techniky homomorfního šifrování a jejich praktické využití",
  annote="Článek se zabývá analýzou a přehledem současného stavu kryptografických primitiv umožňujících homomorfní šifrování. Jsou zde představeny vlastnosti homomorfního šifrování a možnosti docílení plně homomorfního šifrování. Dále jsou prezentovány možnosti jeho praktického využití. V závěru jsou pak uvedeny výsledky měření implementovaného schématu podporujícího plně homomorfní
šifrování a jeho srovnání s existujícími implementacemi.",
  chapter="107325",
  number="2",
  volume="16",
  year="2014",
  month="april",
  pages="54--60",
  type="journal article"
}