Publication detail

The technology of perfusion image processing

SOBEK, J. VYCHODIL, P. DOLNÍČEK, P.

Original Title

Technologie zpracování obrazů při perfúzním zobrazení

Czech Title

Technologie zpracování obrazů při perfúzním zobrazení

English Title

The technology of perfusion image processing

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

Tento článek se zabývá technologií zpracování obrazů při perfúzním zobrazení. Je zde rozebrán princip samotného perfúzního zobrazení spolu se způsoby výpočtu jejich parametrů, na základě kterých dochází k analýze nádorových onemocnění. Dále je popsána segmentační metoda nezbytná pro lokalizaci oblasti nádoru na DICOM snímku. Závěrem je z DICOM snímků pomocí vytvořeného programu v přostředí Matlab vypočten a zobrazen graf závislosti koncetrace kontrastní látky na čase a typ i lokalizace nádorového onemocnění.

Czech abstract

Tento článek se zabývá technologií zpracování obrazů při perfúzním zobrazení. Je zde rozebrán princip samotného perfúzního zobrazení spolu se způsoby výpočtu jejich parametrů, na základě kterých dochází k analýze nádorových onemocnění. Dále je popsána segmentační metoda nezbytná pro lokalizaci oblasti nádoru na DICOM snímku. Závěrem je z DICOM snímků pomocí vytvořeného programu v přostředí Matlab vypočten a zobrazen graf závislosti koncetrace kontrastní látky na čase a typ i lokalizace nádorového onemocnění.

English abstract

This article is focused on technology of perfusion image processing. Described is the principle of perfusion image process along with ways of calculating its parameters. According to these information it is possible to analyze the tumor diseases. Further on there is described the segmentation method which is necessary for tumor localization on a DICOM images. Finally, thanks to the script created Matlab environment, there is calculated a figure showing the dependence of concentration of contrast matter on time and type and place of the tumor disease.

Keywords

Perfusion processing; Tumor; Software

RIV year

2014

Released

21.03.2014

Publisher

Access Feld

Location

Praha

Pages from

1

Pages to

6

Pages count

6

BibTex


@article{BUT106826,
 author="Jiří {Sobek} and Petr {Vychodil} and Petr {Dolníček}",
 title="Technologie zpracování obrazů při perfúzním zobrazení",
 annote="Tento článek se zabývá technologií zpracování obrazů při perfúzním zobrazení. Je zde rozebrán princip samotného perfúzního zobrazení spolu se způsoby výpočtu jejich parametrů, na základě kterých dochází k analýze nádorových onemocnění. Dále je popsána segmentační metoda nezbytná pro lokalizaci oblasti nádoru na DICOM snímku. Závěrem je z DICOM snímků pomocí vytvořeného programu v přostředí Matlab vypočten a zobrazen graf závislosti koncetrace kontrastní látky na čase a typ i lokalizace nádorového onemocnění.",
 address="Access Feld",
 chapter="106826",
 institution="Access Feld",
 number="1",
 volume="2014",
 year="2014",
 month="march",
 pages="1--6",
 publisher="Access Feld",
 type="journal article"
}