Publication detail

Vakuové indukční pece

Original Title

Vakuové indukční pece

Czech Title

Vakuové indukční pece

Language

cs

Original Abstract

Sekundární metalurgie představuje v současné době téměř uzavřenou kapitolu ve vývoji metalurgie. Hlavním cílem sekundární metalurgie je výroba oceli a ocelových polotovarů o jakosti jinými způsoby nedosažitelné. Z hlediska dosahované jakosti jsou na předním místě postupy sekundární metalurgie ve vakuu. Ve světě je možné pozorovat v poslední době rozšíření indukčních pecí s vakuovaným kelímkem. Jedná se o indukční středofrekvenční pec s vzduchotěsným pláštěm kelímku. Na kelímek se položí víko a tím se prostor nad taveninou vzduchotěsně uzavře. Pec je doplněna mechanickými pumpami. Výhodou uvedeného konstrukčního uspořádání je malý vakuovaný prostor.

Czech abstract

Sekundární metalurgie představuje v současné době téměř uzavřenou kapitolu ve vývoji metalurgie. Hlavním cílem sekundární metalurgie je výroba oceli a ocelových polotovarů o jakosti jinými způsoby nedosažitelné. Z hlediska dosahované jakosti jsou na předním místě postupy sekundární metalurgie ve vakuu. Ve světě je možné pozorovat v poslední době rozšíření indukčních pecí s vakuovaným kelímkem. Jedná se o indukční středofrekvenční pec s vzduchotěsným pláštěm kelímku. Na kelímek se položí víko a tím se prostor nad taveninou vzduchotěsně uzavře. Pec je doplněna mechanickými pumpami. Výhodou uvedeného konstrukčního uspořádání je malý vakuovaný prostor.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT106007,
 author="Jaroslav {Šenberger} and Vítězslav {Pernica} and Antonín {Záděra}",
 title="Vakuové indukční pece",
 annote="Sekundární metalurgie představuje v současné době téměř uzavřenou kapitolu ve vývoji metalurgie. Hlavním cílem sekundární metalurgie je výroba oceli a ocelových polotovarů o jakosti jinými způsoby nedosažitelné. Z hlediska dosahované jakosti jsou na předním místě postupy sekundární metalurgie ve vakuu. Ve světě je možné pozorovat v poslední době rozšíření indukčních pecí s vakuovaným kelímkem. Jedná se o indukční středofrekvenční pec s vzduchotěsným pláštěm kelímku. Na kelímek se položí víko a tím se prostor nad taveninou vzduchotěsně uzavře. Pec je doplněna mechanickými pumpami. Výhodou uvedeného konstrukčního uspořádání je malý vakuovaný prostor.",
 address="Česká slévárenská společnost",
 booktitle="Sborník přednášek z 50. slévárenských dnů Blok E – Sekce metalurgie oceli na odlitky a ingoty",
 chapter="106007",
 howpublished="print",
 institution="Česká slévárenská společnost",
 year="2013",
 month="october",
 pages="13--16",
 publisher="Česká slévárenská společnost",
 type="conference paper"
}