Publication detail

Možnosti stanovení velikosti tuhých částic

Original Title

Možnosti stanovení velikosti tuhých částic

Czech Title

Možnosti stanovení velikosti tuhých částic

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá možnými způsoby určování velikostní distribuce jemných částic tuhých popelovin. V článku jsou uvedeny a vysvětleny dnes nejvíce využívané způsoby pro velikostní analýzu. Konkrétně jsou pak prezentovány výsledky z vybraných způsobů a porovnány jsou jejich výhody a nevýhody.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá možnými způsoby určování velikostní distribuce jemných částic tuhých popelovin. V článku jsou uvedeny a vysvětleny dnes nejvíce využívané způsoby pro velikostní analýzu. Konkrétně jsou pak prezentovány výsledky z vybraných způsobů a porovnány jsou jejich výhody a nevýhody.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT105942,
 author="Michaela {Hrnčířová} and Jiří {Pospíšil}",
 title="Možnosti stanovení velikosti tuhých částic",
 annote="Příspěvek se zabývá možnými způsoby určování velikostní distribuce jemných částic tuhých popelovin. V článku jsou uvedeny a vysvětleny dnes nejvíce využívané způsoby pro velikostní analýzu. Konkrétně jsou pak prezentovány výsledky z vybraných způsobů a porovnány jsou jejich výhody a nevýhody.",
 address="VUT v Brně",
 booktitle="ENERGIE Z BIOMASY XIII: Sborník přednášek z konference Energie z biomasy XIII",
 chapter="105942",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="VUT v Brně",
 year="2012",
 month="november",
 pages="127--130",
 publisher="VUT v Brně",
 type="conference paper"
}