Publication detail

Prachové částice v ovzduší

Original Title

Prachové částice v ovzduší

Czech Title

Prachové částice v ovzduší

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek obsahuje základní informace o vzniku a rozdělení aerosolových částic. Uvedeny jsou i negativní účinky na zdraví člověka a přírodu. Článek se zabývá i tuhými znečišťujícími částicemi, které jsou přítomny v plynných produktech po spalování. Pro zajímavost jsou uvedeny konkrétní výsledky prašného aerosolu z měřících stanic v Brně.

Czech abstract

Příspěvek obsahuje základní informace o vzniku a rozdělení aerosolových částic. Uvedeny jsou i negativní účinky na zdraví člověka a přírodu. Článek se zabývá i tuhými znečišťujícími částicemi, které jsou přítomny v plynných produktech po spalování. Pro zajímavost jsou uvedeny konkrétní výsledky prašného aerosolu z měřících stanic v Brně.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT105940,
 author="Michaela {Hrnčířová} and Marian {Brázdil} and Jiří {Pospíšil}",
 title="Prachové částice v ovzduší",
 annote="Příspěvek obsahuje základní informace o vzniku a rozdělení aerosolových částic. Uvedeny jsou i negativní účinky na zdraví člověka a přírodu. Článek se zabývá i tuhými znečišťujícími částicemi, které jsou přítomny v plynných produktech po spalování. Pro zajímavost jsou uvedeny konkrétní výsledky prašného aerosolu z měřících stanic v Brně.",
 address="VUT v Brně",
 booktitle="ENERGIE Z BIOMASY XIV: Sborník přednášek z konference Energie z biomasy XIV",
 chapter="105940",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="VUT v Brně",
 year="2013",
 month="september",
 pages="84--88",
 publisher="VUT v Brně",
 type="conference paper"
}